Jeugd krijgt meer ruimte om te sporten

0

Den Helder – Het college heeft besloten medewerking te verlenen om jeugd tot en met 18 jaar in Den Helder veilig en laagdrempelig te laten sporten. De landelijke coronarichtlijnen, het protocol Veilig Sporten van de Vereniging Sport en Gemeenten, de richtlijnen van de specifieke sportbonden en de lokale noodverordening zijn hierin leidend. Alle binnensportaccommodaties blijven echter nog gesloten. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten onder begeleiding van het kader van sportaanbieders. Dit geldt ook voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Wel moeten zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Voor volwassenen blijft de regel van kracht dat er geen georganiseerde sporttrainingen mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet wel altijd 1,5 meter afstand worden gehouden en sport zoveel mogelijk alleen.

Plan van aanpak
(Sport)verenigingen en sportaanbieders in Den Helder moeten hiervoor een plan van aanpak indienen bij de gemeente. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de checklist van Team Sportservice. De gemeente beoordeelt de plannen die zijn binnengekomen, waarna de verenigingen bericht krijgen over medewerking aan het opstarten van de activiteiten. Tot nu toe zijn van een 15-tal verenigingen plannen ontvangen. Het betreft diverse activiteiten, zoals voetbal, handbal en tennis.

In de uitvoering van het collegebesluit wordt samengewerkt met Team Sportservice. Verenigingen die een plan van aanpak hebben opgesteld en ingediend zijn verplicht de geplande activiteiten te registreren. Dit in verband met veiligheid en een maximum aantal deelnemers. Hiervoor is een speciaal platform ingericht. Team Sportservice beheert dit platform en zorgt voor de spreiding van de activiteiten. Denk aan dag, tijd, locatie, leeftijd, leden ten opzichte van niet-leden. Daarnaast onderneemt Team Sportservice ook actief actie om op zogenoemde witte vlekken activiteiten te laten ontstaan.

Meer informatie over en de link naar het platform zijn op korte termijn op de website van Team Sportservice.