Online petities voor spoor naar Friesland en dubbelspoor Den Helder

16

Den Helder – Dubbelspoor van en naar Den Helder. Het is een langgekoesterde wens en zo nu en dan proberen personen en organisaties het weer op de politieke agenda te krijgen. Ook nu staat er weer een petitie online. Een tweede petitie vraagt om een treinverbinding tussen Den Helder en Leeuwarden.

“Over de doelen van deze twee petities word al langere tijd gesproken. De eerste (door mij opgericht) pleit voor onder meer een spoorverbinding vanaf Den Helder naar Leeuwarden”, vertelt Tim Sekac. “Deze zou dan tot Breezand over bestaand spoor lopen, na Breezand met een afbuiging naar links richting Den Oever, parallel lopend aan de N99. Vervolgens over de Afsluitdijk richting Friesland en dan bij Zurich linksaf richting Harlingen. Daar kan deze op bestaand spoor aanhaken om verder naar Leeuwarden te rijden. Ook Breezand zou dan een eigen station kunnen krijgen. Op deze manier zal de reistijd slechts 1 uur worden en kan het verkeer op de A7 en andere wegen flink gereduceerd worden. Het verbetert bovendien de bereikbaarheid van de regio.

De andere petitie heeft ook een slim doel om het spoor tussen Schagen en Den Helder volledig te verdubbelen. Op deze manier hoeven treinen nooit meer te wachten om elkaar in te kunnen halen bij Anna Paulowna, Den Helder Zuid (en in de verre toekomst wellicht ook Breezand). Zo kunnen reizigers in slechts 1 uur van Den Helder naar Amsterdam reizen.

Als de petities boven de duizend ondertekeningen komen, kunnen ze worden overhandigd aan de Tweede Kamer, Prorail en de provincie. “In de hoop dat ze dan mee willen werken en op z’n minst onderzoek naar de haalbaarheid van beide ideeën willen doen.”

16 REACTIES

 1. En wat denk je dat ,dat gaat kosten ? Kosten/batenplaatje weet je nog ? Over een dijk van 32 kilometer, die helemaal niet gebouwd is voor een treinverbinding ? Stations aanleggen met de gehele infrastructuur die daarbij hoort. Vergeet het maar , krijg je nooit voor elkaar.

  • Je slaat de plank totaal mis frdrk, De afsluitdijk is in pricipe ook voor treinverkeer (en wegverkeer) ontworpen. Je kan zelfs zien dat op Wieringen een trench is gegraven.om het heuvelig terrein te doorsnijden. Ook toen bij de aanleg omstreeks 1932, zijn ze gestopt vanwege de kosten. Op dat punt heb je gelijk.
   Ben bang dat dit plan te ambitieus is

   • Klopt Mandy Seinstra oorspronkelijk zou er over de Afsluitdijk een tweebaansweg komen en daarnaast een treintracé. De uitvoering van de petitie vraagt min of meer om de Afsluitdijk dubbel zo breed of hem dubbeldeks te maken. Ik teken de petitie derhalve niet.

    En dit was de bedoeling.

    Het was de bedoeling, dat na voltooiing van de dijk een spoorlijn Noord-Holland en Friesland zou verbinden: de Zuiderzeespoorweg, van Anna Paulowna naar Harlingen. Daartoe werd al rekening gehouden bij de aanleg van de Amsteldiepdijk. De geologische opbouw van Wieringen, als hooggelegen keileembult, maakte het mogelijk om vlot in de lengterichting van het toenmalige eiland een kaarsrecht tracé voor de spoorlijn af te graven. Dit gebeurde tot op het niveau van de beide afsluitdijken. De uitgegraven keileem werd gebruikt voor de aanleg van de Amsteldiepdijk.

    Van de spoorlijn is afgezien omdat een rendabele exploitatie destijds onmogelijk bleek. De sleuf waarin de spoorlijn zou komen te liggen is vanaf de nadering van de Amsteldiepdijk nog eenvoudig te herkennen. Een deel van het oorspronkelijke spoortracé vult het tracé van de huidige autoweg, die Wieringen in tweeën deelt. Die kerf, zeggen de Wieringers, is als een wond in het landschap.

    Ook op de Afsluitdijk zelf werden al voorzieningen getroffen voor een mogelijke spoorlijn. Naast de oorspronkelijke enkelbaansweg werd op de dijk een strook grond gereserveerd voor de spoorlijn en bij de sluizen werden funderingen voor draaibruggen gelegd, die tientallen jaren ongebruikt bleven. Toen in de jaren zeventig de autoweg werd verbreed tot autosnelweg A7 werden de funderingen alsnog gebruikt voor extra bruggen voor het autoverkeer. De voor de spoorlijn bedoelde strook is in gebruik genomen als tweede rijbaan.

    Nu de Afsluitdijk waarschijnlijk verhoogd moet worden (en dus ook verbreed) wordt er gekeken naar extra mogelijkheden om de dijk beter of op andere, aanvullende wijze te benutten.

 2. Hoppa nog een station langs het spoor ,nog langer om in amsterdam te komen
  of word dat 2 spoor voor de sneltrein

 3. Dubbel spoor naar Den Helder zou wel goed zijn. Voorkom je ook enige vertraging. Maar een spoor over de Afsluitdijk zou voor mij niet nodig zijn.

 4. Graag een spoor over de afsluitdijk…sneller en voordeliger om familie te bezoeken…

 5. Vanaf Alkmaar is er al een dubbelspoor, vanuit Den Helder heeft het totaal geen zin ..
  Ze hadden de N9 2 baans moeten maken dat had zin …

  • op alle N wegen wordt de snelheid toch langzamerhand teruggeschroefd naar 80 en soms zelfs nog minder dus heeft verbreden ook al helemaal geen zin meer, trouwens het verschil in tijd is minimaal, 56 km afleggen met 80 km – u duurt 42 minuten, 56 km afleggen met 100 km – u duurt 34 minuten, het scheelt welgeteld 8 minuten, om daar hemel en aarde voor te bewegen vind ik wel heel ver gaan, wel het om de dorpjes langs de N9 heen gaan in plaats van er doorheen heeft de doorstroming behoorlijk positief beïnvloed dus dat was wel de moeite waard

 6. Ik vrees dat van die onderzoeken naar de haalbaarheid de uitkomst al van te voren vaststaat.
  Maar het is natuurlijk wel leuk om eens te fantaseren. Wat dacht u bijvoorbeeld van een maglev verbinding Amsterdam – Den Helder in 15 minuten, technisch al lang mogelijk, financieel wat hoog gegrepen.

Comments are closed.