Raad stelt 2 miljoen beschikbaar voor noodfonds

4

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder stelt twee miljoen euro aan extra middelen beschikbaar voor een Nood-, Ondersteunings- en Stimuleringsfonds (NOS-fonds) voor het verzachten van de negatieve financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis voor de Helderse gemeenschap.

In een brief verzoeken alle raadsfracties het college van burgemeester en wethouders op korte termijn met concrete lokale maatregelen te komen. Met het NOS-fonds is het mogelijk slagvaardig lokale maatregelen te treffen als de situatie daarom vraagt. De lokale maatregelen dienen aan te sluiten bij de maatregelen die door andere overheden worden genomen en moeten binnen de wettelijke kaders blijven zoals die voor lokale overheden gelden.

De gemeenteraad stelt hiermee het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid noodzakelijke zorg te verlenen, ondersteuning te geven en waar mogelijk te stimuleren zodat het maatschappelijke leven weer volop op gang komt zodra de coronacrisis voorbij is.

In de brief wordt het college gevraagd zo snel mogelijk een voorstel aan de raad aan te bieden, zodat het besluit formeel kan worden genomen.

4 REACTIES

 1. Een brief vol open einden en goedbedoelde vaagheden is de basis voor dit ‘noodfonds’? Als er geen kaders gesteld worden is dit een blaco cheque. .
  Voor een door hogere machten ingestelde komkommertijd, waar de media met graagte op inspelen met fake news en bankmakerijen.
  De reden waarom aldeze ‘corona’maatregelen voor ingesteld zijn. Hoe lang gaat dit duren? Volgens bronnen drie jaar.
  Nu ik dacht het niet. Het is tijd voor verzet tegen beperkingen van de grondrechten met een exit procedure en snel! (Thiery Baudet)
  wordt vervolgd

 2. 2 miljoen voor een noodfonds en 40 miljoen voor een stadhuis, kunt wel zien waar de prioriteiten liggen hier

 3. Deel die twee miljoen eens door het aantal hulp aanvragen ! Dat is binnen No Time op !! En gezien , de “”voorspellingen”” , zijn we voorlopig nog lang niet van die rotzooi en de gevolgen af . !!!

 4. Het lijkt mij verstandig, voordat we het NOS fonds gaan aanspreken, eerst 28 april af te wachten. Dan wordt meer bekend hoe de volgende fase van de bestrijding van het Corona virus er uit gaat zien. Vanuit Den Haag zijn er inmiddels toezeggingen gedaan richting, bijvoorbeeld, het (Helderse) MKB. Deze toezeggingen zullen wellicht een verdere uitwerking krijgen richting andere (Helderse) domeinen. Het is goed om daarnaast alvast een NOS fonds in het leven te roepen.

  Deze zin is, denk ik, wel belangrijk: “In een brief verzoeken alle raadsfracties het college van burgemeester en wethouders op korte termijn met concrete lokale maatregelen te komen”.

  Het zou transparant (en alstublieft ga op dit woord niet negatief reageren!) zijn als deze concrete lokale maatregelen bekend worden gemaakt. Een soort lijst waar je, naast deze lokale maatregelen, als burger ook jouw eigen beroeps- en/of vrijwilligers “stress” kunt aangeven; wellicht gekoppeld aan crowdfunding. Ik ben best bereid mijn steentje bij te dragen in de vorm van mijn handen, mijn stem of in de vorm van een financiële bijdrage als ik maar weet waar ik hulp, met mijn vaardigheden en financiële middelen, het beste kan inzetten.

  We moeten het samen doen….. Blijf gezond!

Comments are closed.