SBCE vraagt opnieuw om streep door stadhuisplannen

21

Den Helder – Nu het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een nog diepere economische recessie voorspelt dan werd verwacht doet het bestuur van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) nogmaals een dringend beroep op het gemeentebestuur van Den Helder om geen 30 tot 40 miljoen euro te investeren in de stadhuisplannen op Willemsoord.

Na eerdere waarschuwingen van het Centraal Planbureau dat Nederland door de coronapandemie in een diepe economische recessie zal geraken, stelt het IMF nu dat deze nog veel dieper zal worden dan verwacht. “Een armlastige gemeente als Den Helder zal het hierdoor extra moeilijk gaan krijgen”, meent SBCE-voorzitter Paul Schaap. “Veel burgers, het lokale bedrijfsleven, maar ook de gemeentelijke BV’s zoals Willemsoord en Port of Den Helder zullen flinke financiële steun van de lokale overheid nodig hebben. Mogelijk zelfs voor een heel lange periode. Hiermee zullen vele miljoenen euro’s gemoeid zijn. Het steunfonds van 2 miljoen euro dat de gemeente nu beschikbaar heeft gesteld zal bij lange na niet toereikend zijn. Om dan nu 30 tot 40 miljoen euro uit te gaan geven aan de stadhuisplannen op Willemsoord is financieel gezien niet meer verantwoord. Stop daarom nu het nog kan. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

“Mede door de eerdere verplaatsing van de schouwburg heeft Willemsoord BV al een schuld van 18 miljoen euro die het niet zelfstandig kan aflossen. Als daar straks 30 tot 40 miljoen euro bijkomt en alles wordt overgedragen aan de nieuwe erfgoedstichting die de gemeente heeft opgetuigd voor het beheer van de forten en van het Willemsoordcomplex, dan start deze stichting straks met een schuld van 50 tot 60 miljoen euro. Aangezien deze nieuwe stichting geen eurocent winst zal kunnen maken ben ik ervan overtuigd dat als deze enorme schuld moet worden afgelost met geld dat op de Helderse burgers zal worden verhaald via de gemeentelijke belastingen. Immoreel in een tijd van diepe recessie.”

SBCE heeft eind maart van dit jaar al een eerste dringend oproep via de media gedaan aan het Helderse gemeentebestuur om te stoppen met de peperdure stadhuisplannen op Willemsoord. Hier is toen geen gehoor aan gegeven.

21 REACTIES

 1. de meeste burgers van de gemeente Den Helder ook maar dat maakt Kees niets uit, hij dramt het wel door

 2. Is helaas niet alleen bij dhr Visser,is idem bij de overige wethouders het geval hier,maar Kees spant idd wel de kroon in deze.
  Hij is super in het toveren van geld uit de hoed.
  Je staat erbij en kijkt er na,het irritante er van is:de nalatenschap van zijn beleid is voor de belasting betaler,en Kees kijkt lekker in alle vrijheid naar zijn opgebouwde vermogen.
  Kees heeft nergens last van financieel,prive gesproken.
  Laat Kees maar lopen,voor zich zelf houdt hij het liever op de realiteit.

 3. Als we straks de broekriem moeten aanhalen en zelfs ambtenaren ontslaan, laten we dan beginnen met de ambtelijke voortrekkers van dit heilloze plan! En geen cent meer naar Zeestad, zover contractueel mogelijk. Geen enkel nieuw contract aangaan, voordat de gemeente weet hoe ze er met de komende depressie voor staat, op de korte en lange termijn.

 4. Deze Corona crisis heeft in ieder geval tot dusverre duidelijk aangetoond dat er dus echt geld genoeg is om alles en iedereen overeind te houden.

 5. Kees, Michiel, Hans en Ferdinand … de redders van Den Helder en samen op weg naar hun eigen veilige oude dag voorziening. (over jullie rug)

 6. Als woningstichting de finacieele kraan dicht draait, dan staat de hele boel stil. Deze gemeente heeft zelf geen nagel om zijn kont te krabben, en verzuipt in zijn eigen schulden, waar nog steeds meer bijkomt. Gemeente plannen, zijn afhankelijk van voornoemde Woningstichting of /en van subsidie,s. Waar het Waddenfonds als grootste pot waarin gegraaid kan worden wordt gezien. Dit handelen van dit gemeentebestuur gaat de bevolking straks heel zuur opbreken. Willens en wetens alle projecten doordrukken , is bijna misdadig. Reken af met ze bij de verkiezingen ! dit bestuur mag in de toekomst nog geen trapauto besturen.

 7. Jammer inzenders!! Jullie hebben er helemaal geen verstand van want Kees Visser en nog wat van die z.g. bestuurders weten het gewoon beter. Zij hebben er voor gestudeerd en weten hoe je een leuke stad naar de knoppen moet helpen, of het nu linksom of rechtsom moet maar enige inspraak van de burgers, ook die met kennis van zaken, wordt gezien als gespuis en gewoon hun muil moeten houden. Natuurlijk moet je in tijden die een ecoramp voorspellen gewoon blijven doorgaan om financieel nog dieper te zakken. Als alles in de soep gelopen is en wij als burgers weer de schade kunnen betalen van een stel doordrammers dan zijn Visser en co. allang van het toneel verdwenen. Een referendum zou een optie kunnen zijn maar met mensen als Yasser Feras in dit land zal dat er wel nooit van komen. Over een paar spreekt men van Enclave Den Helder.

 8. er is geld genoeg. ze zijn nu de kooijhaven aan het uitbaggeren. dat zegt genoeg

  • Helpt niet. Het is niet alleen de kooyhaven. Er liggen kabels en pijpen op en in de bodem.

   • in die Kooyhaven gaat geen enkel bedrijf zich in ieder geval voor 2024 vestigen omdat de sluis in 2023 gerenoveerd gaat worden met alle ongemakken van dien

    ik lees niets van Kees deze keer? bij het vorige artikel was hij er als de kippen bij om de burgers even denigrerend toe te spreken, is hij nu met vakantie of zo?

 9. Martien Rietveld

  Corona en Stadhuis

  Het is niet de vraag of het Stadhuisplan wordt afgeblazen maar wanneer het College dat besluit neemt. De bezwaarmakers tegen dit plan zijn niet gehoord, soms weggehoond door Wouters c.s.
  Ziende blind en horende doof zijn zij geweest voor de gemotiveerde bezwaren van vele ingezetenen.
  Weliswaar een wrange bondgenoot van de bezwaarmakers, het Corona virus, zet nu definitief een streep onder dit megalomane geldverslindende project. Ja, een hardgelag voor onze bestuurders, het dromen is voorbij. Troost voor hen is dat er fantastische alternatieven zijn geboden.
  Wellicht dat u daarmee voor de eerstvolgende verkiezingen nog wat imago schade kan herstellen.

 10. De verhalen die de heer Visser te pas en te onpas uitkraamt, zijn beneden de waarheid. In een schrijven van hem heb ik gelezen dat de kosten voor een stadhuis op Willemsoord ongeveer 20 miljoen bedragen. De eerste leugen!! In het genomen besluit van 25 februari 2019, bestaande uit 6 punten, staan bij punt 1, 2 en 3 bedragen genoemd van respectievelijk ruim 5 miljoen, ruim 15 miljoen en 9 miljoen, totaal derhalve ongeveer 31 miljoen!! En dan zijn de bedragen bij punt 4, 5 en 6 gemakshalve maar weggelaten met bovendien de vermelding in punt 6 “geheimhouding”!! Daarbij wordt heel vilein niet gesproken over het feit dat na deze idiote investering nog een JAARLIJKSE betaling aan huur van 1.7 miljoen moet worden betaald aan Willemsoord. Een huur die momenteel helemaal niet marktconform is, zeker niet in een toch vrij arme stad als Den Helder. De 2e leugen derhalve dat de huur van de gemeente Den Helder aan Willemsoord een volkomen normale huur is. Maar ja, Willemsoord heeft rode cijfers, overigens al vanaf het begin. Dus de gemeente gaat aan zijn eigen B.V . een gigantische huur betalen, waarbij men hier gewoon kan spreken van intern geld ronddraaien. Er moeten natuurlijk externe huurders komen, maar ja waar haal je een zeer actieve directeur vandaan die daar moeite voor doet? Alles bij elkaar genomen gewoon bedragen die voor zo’n provinciestadje als Den Helder buiten proportioneel zijn. En dan te bedenken dat de heer Broeke reeds gedurende de afgelopen jaren 2 zeer acceptabele gebouwen te huur heeft aangeboden tezamen voor rond de 700.000.– euro op jaarbasis. En de heer Schaap, een enorme actieve man voor behoud van de museumhaven een prachtige presentatie heeft gegeven van een nieuw stadhuis op een locatie aan de Nieuweweg, zeer centraal gelegen en dichtbij station Zuid voor rond de 14 miljoen. Maar neen hoor, Willemsoord B.V. moet uit de rode cijfers en dat gaan de burgers van Den Helder betalen. Wanneer aan de gebouwen 66 en 72 gedurende de afgelopen jaren gewoon normaal onderhoud was gepleegd en geïnvesteerd (dus vooral op energiebesparing etc.) waren er natuurlijk externe huurders geweest. De offshore heeft toch ook gebouwen in de Schooten, dit waren perfecte partijen geweest om te huren, maar ja: eerst de gebouwen in orde maken. Nu worden ze in orde gemaakt met veel meer kosten voor de ambtenaren, dus op kosten van de burgers. En wat nu zo tragisch en ook ondemocratisch is: de gemeenteraad heeft hier gewoon niets over te vertellen, kan geen invloed uitoefenen daar Willemsoord B.V. een private rechtspersoon is en derhalve in het financiële verkeer geen inzage behoeft te geven aan de raad. Men doet dus maar, hetgeen ook geldt voor alle B.V.’s van de gemeente Den Helder. Gelukkig zijn er betrokken en intelligente Helderse burgers die het spelletje doorhebben en alle moeite zullen nemen dit idiote plan niet te laten doorgaan met alle rechtsmiddelen die hierop van toepassing zijn. Met ook hulde aan de Stichting tot Behoud van Cultureel Erfgoed (waaronder die prachtige museumhaven) en de oppositie die zeer actief bezig zijn dit plan van tafel te vegen.

  • Het huidige pand aan de drs Bijlweg heeft de gemeente al van de hand gedaan aan een zorginstelling.
   Dus blijven is helemaal geen optie.

  • Loes, dit probleem lost zichzelf op. Over de economie; De Titanic zonk ook niet meteen, de muziek speelde nog even door, maar de schade aan het schip was te groot om het drijvende te kunnen houden.

  • Geachte mevr Vermeer-Lagerveld, U voegt dan nog cijfers toe aan deze dans macabre van dagelijks bestuur gem Den_helder.
   Het bestaat hoofdzakelijk uit het rond pompen van belasting geld in bestaande private ondernemingen eigendom van die zelfde gemeente,met als resultaat het uit het zicht houden idd van de normale democratische spel regels.
   De oppositie is niet bij machte blijkbaar om aan deze kringloop een einde te maken,de wil en de kennis om als een persoon hier tegen op te treden ontbreekt volledig daaraan.
   Den-Haag,Haarlem,incl de Raad van State,de Rechtelijke macht,is hiervan op de hoogte.
   Kan ook niet anders zo zijn.
   Kan dus logischer wijze niet anders dan dat boven genoemde instanties deze dans macabre meespelen.
   Al of niet tegen beter weten in,met als gevolg dat de democratie verkracht wordt.
   Het resultaat is natuurlijk wel dat de afstand politiek en burger onvermijdelijk vergroot wordt.
   Daar komt een keer een afrekening uit voort.

 11. Het IMF en het CPB,hebben allemaal rekenmodellen, waar geen donder van uitkomt, dan dat multimillionairs en grote banken met onze centen aan de haal gaan. Vergelijk de WHO, die de wereld economie met allerlei lockdown adviezen naar de afgrond heeft gebrachr.
  Je hoeft de prullerige modellen niet te raadplegen. Je kan op je klompen aanvoelen dat Nederland een enorme klap krijgt uitgedeeld door de domme lockdown van VVDdictator Rutte en zijn corrupte virologen.

  De balastingdienst geeft nu al uitstel van aangiften over het jaar 2019. Dat betekent vertraging in de landelijke inkomsten. Wat nu voor het belastingjaar 2020? Met al de ondernemers, ZZPers ontslagen wernemers enz, die kopje onder gaan en geen belasting meer kunnen betalen. Met daarbij de begrotingsdruk door de diverse noodfondsen.

  En nu……komt de Gemeente Den Helder met een al 25 jaar achterhaald plan voor een nieuw stadhuis. Een plan dat toen en never nooit niet uitgevoerd zal gaan worden.

  De gemeente Den Helder is voor een groot deel afhankelijk van het Gemeentegarantie fonds, Een gemeente mag wat bijrommelen met lokale belastingen. Maar ook hier zitten restricties op., De redelijkheid van invordering in deze opmstandigheden. Dit betekent dat de gemeentebegroting zwaar onder druk staat.

  Je hoeft geen CBCE te zijn om te constateren, dat prestigeprojecten wel de laatste luxe is, waar een gemeente zich nu mee kan bezighouden.

  .

 12. Feitelijk bewezen dat de huidige personen gemeente Den Helder tot dusver geen goeds hebben gebracht. Opstappen en je verlies nemen als je niet van toegevoegde waarde bent. PUNT!

  • die gaan vrijwillig nooit weg, het pluche voelt te goed en het geld is te lekker

 13. Stadhuis op krediet .

  Een kapitaal waar op zeker moment eeen dienst of terugbetaling met rente voor verlangt wordt .
  Dat is , kort en krachtig , een omschrijving voor “ Krediet “ .
  Als we deze definitie los laten op het Helderse stadhuis , dringen zich een paar vragen op .
  Welke diensten worden verlangt of , als daar geen sprake van is , waar haalt de gemeente dan 40 miljoen vandaan ?
  Krediet is bovendien een financiele constructie die alleen in urgente gevallen wordt gehanteerd .
  Met een mooi stadhuis , in een statig , zojuist gerenoveerd beeldbepalend pand aan de Kerkgracht nummer 1 , met een bushalte vlakbij , een plantsoen met een eveneens zojuist gerenoveerd monument annex carillon , vlakbij , kortom , in een entourage een stadhuis waardig , waar menig ander stadhuis in Nederland jaloers op zou wezen , vraag je jezelf af waaruit voor deze gemeente de urgentie bestaat om desondanks een krediet aan te gaan , dat iedere inwoner straks als een steen om de nek hangt .
  En afgezien van de context m.b.t. krediet , waarom moet er vanavond , 20 april ,notabene digitaal opnieuw vergaderd worden over dit rare plan , waarbij publiek omwille van corona niet aanwezig kan zijn , en de raadsleden met het fenomeen “ digitaal vergaderen “ nog niet veel ervaring hebben .
  Waarom kan verdere besluitvorming niet worden uitgesteld tot het stadhuis aan de Kerkgracht een jaar draait en mensen zodoende , in alle objectiviteit en met een betere inschatting van de financiele gevolgen voor de gemeente door corona , zich een beter oordeel kunnen vormen .
  Boven aan deze brief staat “ Stadhuis op krediet “ , dit is een analogie op een boektitel van meneer Celine , het wordt nog altijd gelezen en geroemd om de onderliggende fileine boodschap over kleinmenselijke geldingsdrang en zijn grote gevolgen . Het boek heet “ dood op krediet “ . Lees het eens .

 14. Ik blijf op hetzelfde aambeeld hameren: zet het voormalige postkantoor in.
  En het gebouw aan de Kerkgracht voor de meer ‘ceremoniële’ zaken.

Comments are closed.