Zuil en boek weg bij monument

0

Den Helder – Bij het monument “Voor hen die vielen” aan de Middenweg stond altijd een zuil. In deze zuil lag een boek met de namen van de slachtoffers die vielen bij de Slag in de Javazee in 1942. De Koninklijke marine heeft onlangs zowel het boek als de zuil weggehaald.

Het boek is overgebracht naar het Marinemuseum. Het plan is om het boek op een later moment toegankelijk te maken voor de bezoekers. Doel is daarbij om de namen van de gevallenen, in welke vorm dan ook, aan bezoekers te tonen.