Gemeente houdt 5,2 miljoen over op jaarrekening 2019

10

Den Helder – De gemeente Den Helder sluit 2019 af met een positief saldo van € 5,2 miljoen. Dat meldt het college vrijdag. De zwarte cijfers zijn vooral ontstaan door een aantal mee- en tegenvallers.

Meevallers zijn de lagere kosten van de overhead (salarissen, huisvesting, automatisering). Dit hangt deels samen met zaken die nog niet uitgevoerd zijn in 2019 en daarom (met de bijbehorende budgetten van € 3,5 miljoen) doorgeschoven worden naar 2020. Verder waren er meevallers door een iets hogere uitkering van het Rijk, een positief resultaat op de ontwikkeling van de grondexploitatie Willem Alexanderhof en de verkoop van een aantal percelen grond van de gemeente. Een flinke tegenvaller was er bij de kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp door de hogere vraag naar (intensievere) hulp.

Wethouder financiën Kees Visser: “We kijken als college tevreden terug op het jaar 2019. De gemeente staat er financieel gezond voor. Het weerstandsvermogen (verhouding tussen reserves en risico’s van de gemeente) is met 1,7 ruim voldoende om eventuele financiële calamiteiten op te vangen. We werken hard om onze ambities op alle beleidsvelden te realiseren. Op een begroting van ruim € 200 miljoen hebben we veel kunnen realiseren, zoals de ontwikkeling van de haven, het beheer en behoud van ons erfgoed en onze dienstverlening op het gebied van jeugd, ondersteuning, werk en inkomen. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de openbare ruimte, zodat deze schoon, heel en veilig is. We hebben bovendien nog wat geld overgehouden hebben voor volgende jaren. Ik ben blij dat de jaarrekening weer op tijd beschikbaar is en een goedkeurende verklaring van de accountant heeft.”

De gemeenteraad behandelt het stuk naar verwachting op 29 juni in de raadsvergadering. Het document is daarna te vinden op de website van de gemeente.

10 REACTIES

 1. en de firma list en bedrog gaat gewoon verder met het bedriegen van de helderse bevolking in de tijd van de franse revolutie zou dit bestuur allang een kopje kleiner zijn gemaakt

  • Inderdaad, de boekhoudfraude gaat gewoon door; alles en iedereen wordt steeds maar weer voorgelogen. De gemeente hield in 2019 niet € 5,2 miljoen over, maar slechts € 0,4 miljoen. Waar is de ontbrekende € 4,8 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Kijk vooral op de website van de klokkenluider (die “uiteraard” de bijstand in “moest” worden geschopt) : http://www.leoverhoef.nl en dan vooral in “Dossier: Den Helder”.

 2. zal snel verdampen als de corona sneeuwbal begint door te werken….

  • Als ik dit lees , dan denk ik aan de naam Leo Verhoef, en boekhoudfraude van 44 miljoen.

 3. Toch een mooi resultaat , alle negatieve reacties hier ten spijt. Nu nog een mooie alternatieve locatie voor het stadhuis 🙂

 4. Wethouder Visser is kennelijk nog niet op de hoogte van het feit dat de Hoge Raad recentelijk in de zaak van de Onkruidbestrijding v.d.Wiel/Huiberts contra de Gemeente heeft beslist dat de uitspraak van het Gerechtshof een juiste uitspraak was en dus is bekrachtigd. In het vonnis van het Gerechtshof luidde de uitspraak dat de Gemeente ten opzichte van de eisers onrechtmatig heeft gehandeld, dus is sprake van schadeplichtigheid. De gemeente wordt binnenkort -en wellicht is de dagvaarding al aan de gemeente uitgereikt- gedagvaard in de schadestaatprocedure die hier het gevolg van is. Na zeven jaar procederen waarin 5 tussenvonnissen zijn gewezen en minstens zo rond een miljoen proces-en advocaatkosten!!! door de gemeente zijn betaald, is 2 jaar geleden de schade al begroot op 2 miljoen euro, welk bedrag elke dag hoger wordt zolang er niet wordt betaald, vandaar deze schadestaatprocedure, welke wederom gepaard zal gaan met hoge proces- en advocaatkosten. Deze kosten komen allemaal ten laste van de burgers en dan ook van de zogenaamde geweldige positieve jaarrekening 2019. Ik ga toch echt voor een controle van een rijksaccountant in plaats van een interne controle. Een slager mag nooit zijn eigen vlees keuren, een gemeente niet zijn eigen financiële cijfers.

 5. Inderdaad, de praktijk van leugen en bedrog in de financiële verantwoording naar de burgers (tegenwoordig noemen we dat boekhoudfraude) gaat gewoon door. De gemeente hield in 2019 niet € 5,2 miljoen over, maar slechts € 0,4 miljoen. Waar is de ontbrekende € 4,8 miljoen aan opgegaan. Wat hoefden we dit keer niet te weten? Inmiddels is de boekhoudfraude in de afgelopen jaren opgelopen naar € 49 miljoen. En weer komt het gemeentebestuur er mee weg? Waar blijft steeds de gemeenteraad? Ach, het interesseert ze totaal niet, want “ach, het gaat toch maar over het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?” De klokkenluider is “uiteraard” de bijstand in getrapt. Heel veel meer hierover te lezen op de website van de klokkenluider http://www.leoverhoef.nl m.n. in “Dossier: Den Helder”.

  • Wat hoefden we dit keer niet te weten? ik kan dat niet terug vinden op uw site?

 6. Dan kan de gemeente Woontij wel een stuk grond aanbieden voor een lage prijs. Tuin kreeg inmmers een mooi lapje bij het station voor een vriendenprijs. Er ziijn sociale huurwoningen nodig en de gemeente kan nu zonder aarzeling de helpende hand toesteken. Na jaren van slopen is het tijd voor bouwen.

Comments are closed.