“Jurisprudentie maakt stadhuis op Willemsoord onmogelijk”

20

Den Helder – Het bestuur van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) is op interessante jurisprudentie van de rechtbank in Alkmaar gestuit. De rechterlijke uitspraken zijn zodanig dat het volgens SBCE onmogelijk is het stadhuis in gebouw 66 op het Willemsoordcomplex te vestigen, zonder het rechtsgelijkheidsbeginsel geweld aan te doen.

De gevonden jurisprudentie heeft betrekking op twee rechtszaken, gevoerd in 2010 en 2011. Beide betroffen een geschil tussen Kaap Helder BV en Willemsoord BV over het gebruik van gebouw 66, de voormalige mastenmakersloods uit 1825. Kaap Helder wilde toentertijd in gebouw 66 een supermarkt en een nautische detailhandel vestigen. Hiervoor waren aanpassingen aan de indeling van het gebouw noodzakelijk. Het geschil dat hierover ontstond, leidde tot twee rechtszaken aangespannen door Kaap Helder tegen de gemeentelijke Willemsoord BV, die vanwege de monumentale status van het pand geen enkele verandering in gebouw 66 duldde.

SBCE-voorzitter Paul Schaap zegt over de uitspraak van de rechter: “Deze was klip en klaar. De rechter stelde in de eerste zaak dat gebouw 66 een monumentaal pand is dat alleen mag worden gebruikt zonder dat ingrijpende voorzieningen worden getroffen. In de tweede rechtszaak tussen beide partijen voegde de rechter hier nog aan toe dat de huurder niets aan de buitenkant, de binnenwanden of de houtbouw mag bevestigen en dat de huurder rekening moet houden met de monumentale status van gebouw 66. De gemeente was toen al bezig met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan waarin gebouw 66 een nautische bestemming zou krijgen.”

Ongelijke behandeling
De gerechtelijke uitspraken bevestigen het SBCE-standpunt dat Willemsoord BV als gemeentelijk verhuurbedrijf richting private partijen wijzigingen van gebouw 66 niet heeft toegestaan vanwege de monumentale status. Schaap vervolgt: “Nu de gemeente Den Helder zich zelf in gebouw 66 wil vestigen en daarbij van het monumentale pand het grootste deel van het dak wil vervangen, plafonds wil aanbrengen en extra ramen gaat plaatsen, lijken voorgaande strenge regels ineens niet meer te gelden. Dat wijst op een ongelijke behandeling van private en publieke partijen. Kortom, hier is sprake van rechtsongelijkheid en dat kan en mag niet in een rechtstaat als de onze. Daarom is in mijn ogen vestiging van het stadhuis in gebouw 66 onmogelijk.”

Rijksmonument gebouw 66 is in de jaren negentig van de vorige eeuw voor miljoenen gerestaureerd en uniek in Europa met zijn door standvinken gedragen dakconstructie.

20 REACTIES

 1. Je zult toch maar wonen in deze gemeente die lak aan zijn inwoners heeft, volgens mij had er allang al een nieuw gemeentehuis kunnen staan en in het centrum en de prijs zeker voor de helft van wat het nu gaat kosten, tis haast niet te geloven en iedereen pikt het maar jullie betalen allemaal straks flink mee.. Ik zou zeggen kom in Schagen wonen.

  • niet iedereen pikt het maar een ieder die er tegen is wordt monddood gemaakt of genegeerd en alle argumenten worden van tafel geveegd door don Giancarlo met kornuiten

 2. De doordrammende overal en iedereen schijt aan hebbende gemeente kennende. onder leiding van zich “””Burgemeester””” voelende wethouder Visser zullen deze rechtelijke uitspraak , zoals de gewoonlijke
  werkwijze van dit college is , wel naast zich neer leggen. DRAM,DRAM !! Ook Willemsoord b.v. Moet als partij in deze rechtspraak , op de hoogte zijn van deze rechtelijke stukken. Dus ook zij , lappen de rechter aan hun laars . Toch interessant voor de inwoners van Den Helder, om te weten en te zien , door wie en wat de stad “” bestuurd”” wordt.

 3. Deze uitspraak van de rechter legt meer gewicht in de schaal dan een motie, waarin de oppositie oproept om af te zien van de verdere ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis, of een online-petitie tegen de komst van een stadhuis op Willemsoord. Met twee maten meten mag nu eenmaal niet in Nederland. Of het genoeg zal zijn om het tij te keren, en de gemeente op andere gedachten te brengen, valt te bezien. Dat neemt niet weg dat het een interessante vondst is van de stichting Behoud Cultureel Erfgoed, waarmee ze de gemeente dwingt om zich in allerlei bochten te wringen om hier een passende verklaring voor te bedenken.

 4. Het heeft wel iets romantisch, zo strijdend tegen het onrecht. Als ik deze heer Schaap mag geloven dan mag je eigenlijk alleen nog maar kijken naar dit gebouw. Graag op gepaste afstand en waag het niet je vinger op de muur te plaatsen. Er mag niets met dit gebouw, volgens Schaap dan, behalve constant geld erin pompen voor onderhoud.
  Het is meer dan verbazend te lezen dat elke keer gezocht wordt naar middelen om maar een ontwikkeling tegen te houden, veelal gebaseerd op, of achterhaalde regels, of niet meer ter zake doende argumenten. Deze zelfbenoemde voorzitter van een stichting behoud cultureel erfgoed vergeet bijvoorbeeld te noemen dat de rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot rijksmonumenten al behoorlijk versoepeld is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, zelfs in tegenspraak met een advies van de Rijksdienst cultureel Erfgoed, een rijksmonument te slopen https://erfgoedstem.nl/sloop-rijksmonument-makkelijker-dan-men-denkt/
  Een volzin uit dit artikel zegt eigenlijk al genoeg: In de literatuur en onder erfgoedliefhebbers is dit artikel hoopvol zo uitgelegd dat er dus nooit vergunningen kunnen worden verleend die de cultuurhistorische waarde van een object bedreigen of verminderen: immers, niet in het belang van de Monumentenzorg! De Raad van State torpedeerde deze wensgedachte door te stellen dat art. 2:15 (WABO) niet inhoudt dat de belangen van de Monumentenzorg steeds moeten prevaleren.

  Als bij sloop dit argument van de Raad al heeft te gelden dan wordt het voor een inpassing en aanpassing van een Rijksmonument natuurlijk vele malen makkelijker om dit te realiseren. Dus mijnheer Schaap, succes.

  • Onzin om te verkondigen dat er niks mag met het gebouw,er worden diverse beurzen en evenementen in gehouden,zonder het gebouw te verkrachten

  • in reactie op PS . Wat een neerbuigendheid , wat een arrogantie !!

   Inderdaad , meneer Schaap , veel succes !!
   Want de perverse wijze waarop allerlei juridische uitwegen en oneigenlijke kromme redeneringen telkens worden aangewend om alle gezonde en sportieve overtuigingen omwille van iets dat onder inwoners sterk leeft , af te serveren als een niet terzake doende bijzaak is zo hautain en hoogdravend dat je er doodziek van wordt .
   Je hebt een juridisch recht , waar juristen tot in den treure blijven steken in haarkloverij en oeverloos gezwam als ware ze orthodoxe Rabbijnen die de Talmoed interpreteren .
   Maar je hebt ook gewoon burgerrecht , waarbij de waarheid zo klip en klaar is , dat alleen al erover praten lachwekkend is .
   Dus ja , ik wens meneer Schaap heel veel succes . Omwille van het gezonde verstand en omdat een stadhuis niet op een scheepswerf thuis hoort . Zelfs al zou je het een “ Nautisch hoofdkwartier “ noemen .

 5. Ik ben benieuwd naar de reactie van de sprekers in de nieuwsraad gisteren op deze nieuwe ontwikkeling

 6. Een zwaar argument om mee te nemen in de motie van D66, PVV , Groen Links en Behoorlijk Bestuur aangaande Bestemmingsplan Willemsoord .

 7. Een fout toegeven is zwakheid tonen … en daar wil niemand iets van weten. Dan nog liever een gemeente naar de verdoemenis helpen. Welkom in Den Helder!

 8. Ook Visser en Wouters kunnen een gerechtelijke uitspraak niet negeren!! Kwalijk is de rol van Willemsoord b.v. die dit had moet weten. Mooie gelegenheid voor het college om zich zonder gezichtsverlies terug te trekken uit dit plan.

 9. de gemeente zou eigenlijk een compromis moeten sluiten, helemaal nu we bijna alleen nog digitaal werken kan denk ik de frontoffice in het oude gemeentehuis Kerkgracht blijven en dan de rest in gebouw 72 dat eigenlijk iedereen wel eens tevreden zou kunnen zijn? de grootste heisa is om gebouw 66 wat ik zo alsmaar lees, dat 72 heeft weinig tot geen historische waarde en niet veel invulling gehad waar Willemsoord aan kan verdienen? 2 vliegen in 1 klap? Willemsoord verdiensten, burgers blij, ambtenaren een werkplek

 10. Ik zie de “verdiensten Willemsoord” niet. Willemsoord = Gemeente. Je hebt alleen verdiensten als een externe partij het gebouw gebruikt, bijvoorbeeld voor onderhoud aan schepen.

  • Willemsoord BV kan door verhuur gebouw 72 aan de gemeente geld genereren

   • Gemeente is aandeelhouder BV Willemsoord. Derhalve sigaar uit eigen doos.

    • sigaar uit eigen doos of niet het is een manier om geld in het laatje van Willemsoord BV te krijgen

 11. Interessante ontwikkelingen. Maar er zal wel weer ’n mouw aan gepast worden. Toen ik het artikel las, moest ik denken aan het Nieuwediep-schoolgebouw aan de Timorlaan. Beelbepalend; er zouden appartementen in komen, met behoud van… In de bouwvakvakantie ging de sloopkogel er door. Iets met ‘problemen in de fundering’. De nieuwbouw zou ook niet hoger worden dan x meter, was met de omwonenden afgesproken. Opeens kwam er nog ’n laagje (of twee) op. Aan de overkant nieuwbouw naast Ten Anker; mocht niet hoger worden dan x meter, om de skyline van Den Helder niet te bederven. Maar het gebouw werd hoger; naar verluidt woont de architect bovenin/-op. Als ik lieg, lieg ik in commissie.

  Wordt vervolgd.

 12. Peter, toch nog maar de “verdiensten” van Willemsoord BV. Dat bedrijf is geheel in handen van de gemeente. Dus als de gemeente huur betaalt voor 72, dan betaalt ze dat aan zichzelf. Het levert niks op.

Comments are closed.