Kadernota: blijven investeren in toekomst stad

10

Den Helder – Het college biedt de gemeenteraad vandaag (7 mei) de Kadernota aan. Die bevat een vertaling van de belangrijkste speerpunten uit het Helders akkoord (coalitieakkoord, red.). De gemeenteraad neemt vermoedelijk op 1 juli een besluit over het stuk.

“Het college investeert in een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder”, zo laat zij weten. “Om de vitaliteit te bevorderen werkt de gemeente tal van maatregelen en projecten uit. Daarbij is het streven initiatieven zoveel als mogelijk met en door inwoners te laten plaatsvinden. Belangrijke doelstellingen zijn onder meer het bevorderen van de werkgelegenheid, de verdere ontwikkeling van het stadshart en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Het college maakt keuzes en stelt waar nodig geld beschikbaar.”

Wethouder Kees Visser: “We hebben de ambitie de doelen uit het coalitieakkoord daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat we blijven investeren in de toekomst van onze stad. Ook nu we allemaal door de coronacrisis getroffen zijn. Onze culturele en sociaal-maatschappelijke voorzieningen zijn enorm belangrijk voor Den Helder. Die willen we overeind houden. Ook blijven we werken aan de doelstellingen voor een schoner klimaat.”

Bijdrage Rijk
Overigens kunnen de effecten van de coronacrisis nog invloed hebben. Pas eind mei wordt bekend wat het Rijk in petto heeft voor de gemeenten. “Wanneer de bijdrage van het Rijk sterk afwijkt van wat eerder is aangegeven, zullen de plannen bijgesteld moeten worden”, aldus het college.” Het streven is ook de financiën op orde te hebben, maar de richting om de positieve ontwikkeling van Den Helder vast te houden, staat voorop.”

Andere speerpunten uit de Kadernota zijn de verdere ontwikkeling van Willemsoord en stichting Stelling Den Helder, de vorming van een nieuwe erfgoedorganisatie en het verstevigen van de positie van de haven. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is een belangrijke prioriteit. Het college steekt in op financieel verantwoorde én realistische plannen die passen bij de trends en ontwikkelingen in Den Helder en blijft investeren in de stad, in innovatie en in de economie. “Deze investeringen helpen ook bedrijven die deze plannen daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit draagt bij aan de economie en behoud van banen. Heel belangrijk, juist nu.”

Ook voor zorg is de komende jaren veel geld extra nodig. Visser benadrukt dat zorg voor elkaar enorm belangrijk is: “We staan voor een sterke en sociale stad waarin we naar elkaar omkijken. Kwetsbare inwoners willen we de komende jaren zoveel mogelijk ondersteunen om mee te kunnen blijven doen.”

Besluit
De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en ook dit jaar in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit de regio Noordkop tot stand gekomen. Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad gaat het college aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. De uitvoering van de plannen start in 2021. De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op www.denhelder.nl/kadernota.

10 REACTIES

  • Blijven investeren in de toekomst van de stad , kan je ook doen , door grote plannen in de ijskast te zetten of te heroverwegen. Door de kapitalen die daarmee gemoeid zijn , opzij te zetten , om de toekomst van de stad veilig te stellen. M.A.W. door dat geld opzij te zetten , kunnen de grote economische klappen die op de stad en de bevolking ongetwijfeld zullen afkomen op te vangen. Visser, zegt het eigenlijk zelf al , het is afwachten hoeveel “”zakgeld”” de regering eind deze maand voor de stad over heeft. Zijn hele VVD bla bla over de kadernota, hangt van dat geld af. Krijgen ze dat niet , dan moet de viltstift in de plannen. Want eigen geld heeft de gemeente niet . Zoals ik al eerder zei, De gemeente maakt sier met plannen waar zij nog geen geld voor hebben, en nog moeten krijgen of bietsen in de vorm van subsidies.

 1. Waar is dit allemaal voor nodig? De burger mag uit zijn gevangenisraampje kijken hoe de zetbaas van Rutte en Ferdinand Vreugdenhil uw geld uitgeeft.
  Stop de Lockdown!

 2. Investeren in de toekomst; speerpunten; zorgzaam, leefbaar; met en door inwoners; ontwikkeling; aantrekkelijk; ambitie; de doelen realiseren; zorg voor elkaar; kwetsbare inwoners; zorgvuldig voorbereid; in nauwe samenwerking… Veel clichés, niets gezegd. En dan die walm van zelfgenoegzaamheid …

 3. VVD gebral. Vertaling van , wij hebben schijt aan de bevolking , wij drukken gewoon door .

 4. Kadernota
  Lees
  Misbruik maken van gemeenschapsgeld en onder vrinden en relaties verdelen van allerhande subsidies

Comments are closed.