Motie roept op tot stopzetten stadhuisplannen

9

Den Helder – De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur, PVV en GroenLinks roepen het college maandag tijdens de raadsvergadering op de voorbereidingen voor het vestigen van een stadhuis op Willemsoord per direct te stoppen. De vier partijen hebben een motie opgesteld die een streep moet zetten door de stadhuisplannen.

De gemeenteraad heeft op 11 februari 2013 het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 vastgesteld. Dit bestemmingsplan geeft aan dat op Willemsoord een nautisch kwartier ontwikkelt in het zuidelijk deel van het terrein, geconcentreerd in en rond de gebouwen 66 en 73, met nautisch gerichte bedrijvigheid (nautische detailhandel, ambachtelijke bedrijven, onderhoud en restauratie monumentale schepen). “Het college maakt met betrekking tot de vestiging van het stadhuis op Willemsoord gebruik van de bijzondere aanduiding ‘Nautisch hoofdkwartier’ enkel en alleen om aan te sluiten bij het vereiste nautische karakter van de planologische bestemming op Willemsoord Zuid”, zo stellen de fracties in de motie. “Maar nergens ter wereld wordt een stadhuis aangeduid als Nautisch hoofdkwartier.”

Ook staat in het bestemmingsplan nergens aangegeven dat het stadhuis, of een andere maatschappelijke voorziening ten behoeve van openbare dienstverlening, op Willemsoord wordt gevestigd. “De toelichting op het vigerend bestemmingsplan ten aanzien van gebouw 66 vermeldt dat de monumentale waarde van dit gebouw bouwkundige aanpassingen niet toelaat en dit monument niet alleen een Rijksmonument is, maar ook een “beschermd stadsgezicht.”

Volgens de vier partijen, die in de motie nog meer argumenten naar voren brengen, is het dus niet mogelijk op Willemsoord een stadhuis te realiseren.

9 REACTIES

 1. En de Schouwburg op WO? Is door de komst hiervan geen precedent geschapen voor de komst Stadhuis naar WO?

  • Rode cijfers precedent ? De schouwburg , heeft alleen maar geld gekost. De Prins Willem is van de WO verdwenen , met de komst van de schouwburg hebben we er een schip van bijleg bij gekregen.

   • Zo kun je het ook opvatten inderdaad. Schouwburg kost alleen maar en gaat in de toekomst het niet redden vrees ik. Er gaan nu al teveel verschillende geldstromen erheen, dat kan geen stand houden. Stadhuis wordt ook een schip van bijleggen. Tijdens de bouw gaan er tegenvallers opdoemen waardoor de bouw uiteindelijk duurder (stelposten zullen uitgebuit worden door Aannemer) uit gaat vallen, dat kan je al aan voelen komen. Een overheidsinstelling betaald toch wel, zeker Den Helder in dit geval. Zwembad is inmiddels een voorbeeld hoe een aannemer het hand boven het hoofd wordt gehouden. Overigens is het akelig stil rondom de afwikkeling hiervan.

 2. dat was ook een door drukkertje van de politieken onbenullen samen met de zeestad maffia

 3. Motie oppositie

  Als burger waardeer ik de inspanningen van de oppositie zeer in de poging de coalitiepartijen te overtuigen af te zien van de vestiging van het Stadhuis op de locatie Willemsoord.
  Als burger mag ik hopen dat de coalitiepartijen gemotiveerd ingaan op de vragen die in de motie zijn gesteld.
  De reactie op vragen van de coalitie en de arrogantie daar getoond, in de onlangs gehouden eerste digitale vergadering van de raad was tenenkrommend en daarmee weinig hoopgevend.
  De woordvoerders van het CDA ,VVD en andere coalitiepartijen volstonden tijdens deze raadsvergadering met samengevat, het argument dat er na 25 jaar eens een knoop moest worden gehakt!
  Daar kan ik in mee gaan, maar niet op de schaamteloze dictatoriale wijze van deze scribenten.
  Het volledig negeren van de publieke opinie op het stadhuisplan is ronduit onthutsend.
  Ongelooflijk dat je zo een belangrijk onderwerp , zonder mandaat, zoveel is duidelijk, durft door te drukken.
  Het huis van Thorbecke staat met zo een opstelling op instorten en is aan een grondige revisie toe!
  Legitime bezwaren en argumenten tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het stadhuis tot aan de Raad van State is wat de coalitie kan verwachten.
  Al eerder gezegd een weliswaar wrange bondgenoot het coronavirus, slaat het boek stadhuis op Willemsoord definitief dicht.
  Het zal mij benieuwen of de coalitie inhoudelijk zal ingaan op de vragen, gesteld in de motie.
  Of wordt het weer een bijeenkomst, waarbij de hollevaten van de coalitie, dat zijn er nog al wat, de argumenten van de oppositiepartijen wederom zullen bagatelliseren?

  Martien Rietveld

 4. Dit is een motie voor de bühne, de zoveelste. Zoals Gemeente Belangen heeft aangegeven, zal zij de motie niet steunen. Dus zal niet op een meerderheid kunnen rekenen. Het college gaat de motie ontraden. Zelfs al zo de motie tot mijn verbazing worden aangenomen, kan het college stellen, deze niet uit voeren.
  Wat was beter geweest? een iniatiefvoorstel, Dat moet het college uitvoeren. Maar helaas, er is geen meerdeeheid, Jammer dan. Je kan politiek voeren of je kan het niet, Deze dames en heren hebben er totaal geen kaas van gegeten.

 5. Deze motie haalt het niet, Gemeente Belangen steunt hem niet, Het college raad hem af. Mocht de motie wel aangenomen worden. voert het college hem niet uit.
  Beter was een iniatiefvoorstel. Maar het is vergeefse moeite.
  Het valt niet mee een beetje politiek te bedrijven….

 6. Krul(laria) in de raadsvergadering van 11 Mei.

  Niet anders kan ik er van maken na het betoog van de CDA er Harmen Krul op de motie van de oppositie.
  Het raakte kant noch wal, maar wel kenmerkend voor de arrogante houding van de coalitie partijen.
  Storend in zijn betoog was zijn opstelling over de opdracht van de coalitie aan het college, te weten het Stadskantoor te huisvesten op Willemsoord.
  Het kwam er op neer dat het voor de coalitie niet nodig was het college verder te vermoeien met vragen of te controleren.
  Gewoon uitvoeren inspraak daar doen we niet aan.
  Daarmee werd de deur dichtgegooid voor de oppositie en bevolking.
  De controlerende plicht van de raad werd voor dit niet onbelangrijke dossier niet relevant geacht.
  Vermetele pogingen van de oppositie te controleren werd in de kiem gesmoord.
  Het college met solisten als Wouters mochten zich in deze speeltuin onbeperkt uitleven.
  Krul c.s hebben van af dat moment lui en voldaan achterover kunnen leunen, de burgers en oppositie in verwarring achterlatend.
  De coalitie kwam niet verder dan chagrijnig reageren op de oppositie en burgers die tegen waren.
  En nu zou de oppositie chaos hebben gecreëerd, kan het nog erger in Den Helder?
  Nee Harmen c.s, jullie hebben je plicht tegenover de burger verzaakt en zijn alleen verantwoordelijk voor de ontstane chaos.
  De oppositie valt niets te verwijten en doet in tegenstelling tot de coalitie haar democratische plicht.
  De opdracht aan het college had vooreerst moeten zijn, onderzoek of het de realisering van het stadskantoor wel mogelijk is binnen de bepalingen van het bestemmingsplan.
  Zo niet welke instrumenten zijn dan nodig om te voldoen aan de wens van de coalitie het stadskantoor te realiseren op de locatie Willemsoord.
  Uitleg over het hoe en waarom van de locatie, ik kan nog wel even doorgaan.
  Dat komt nog wel.
  De uitkomst daarvan had het college moeten communiceren met de raad.
  Al of niet groenlicht voor het stadskantoor voor de vestiging van het stadhuis, had tenminste de discussie moeten zijn.
  Duidelijkheid dus vooraf heer Krul, niet zoals nu met veel machtsvertoon je zin doordrijven.
  U rechtvaardigt uw besluit door te zeggen dat de oppositie ook tegen een planwijziging zou zijn.
  Ja zeker, anders de bevolking wel, niet anders dan een rechtstreeks gevolg van de dislocatie.
  Schrijnend is dat veel raadsleden geen notie van de status van een bestemmingsplan hebben.
  Dat blijkt wel uit de prietpraat hierover in de raad.
  Het merendeel is net als u niet geïnteresseerd in de status van een bestemmingsplan.
  Deze is zowel voor u als de burger bindend, het is niet anders.
  Verder was de voltallige coalitie kudde van A tot Z naar verwachting tegen, inclusief het afvallige raadslid, dat op de valreep in het coalitie kamp werd omarmd.
  Wat verder opviel was het armzalige betoog van Assorgia.
  Het wordt dus een gang tot aan de raad van State tegen de afgifte van de omgevingsvergunning.
  De coalitie mag dromen van het stadhuis op de locatie Willemsoord.
  Maar u weet, de meeste dromen zijn bedrog, helaas wordt het weer een verkiezingsitem, het is niet anders.
  U heeft het over u zelf afgeroepen en niet de oppositie.

  Martien Rietveld

Comments are closed.