Nieuwe tekst eed en belofte gemeente Den Helder

7

Den Helder – De tekst van de eed en de belofte die iedere medewerker van de gemeente Den Helder aflegt op het moment van indiensttreding wijzigt. Ook nieuwe raadsleden en wethouder leggen deze eed of belofte af. Het is sinds 1 januari voor gemeenten mogelijk een eigen tekst te kiezen, waar dit voorheen een landelijk vastgestelde tekst was. Den Helder stelt de volgende tekst voor:

Belofte van de gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder is een integere organisatie met een open werkklimaat. Een organisatie die zich met lef en trots inzet voor de belangen van Den Helder, het vertrouwen heeft van de burgers en gericht is op samenwerking.

Als ambtenaar van de gemeente Den Helder beloof ik het volgende:

• Ik zet mij in voor Den Helder en zijn inwoners.
• Ik ben integer, klantgericht en voer mijn werk professioneel uit.
• Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en overige weten regelgeving;
• Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van Den Helder en het door hen vastgestelde beleid;
• Ik mijd elke vorm van belangenverstrengeling en ga zorgvuldig om met informatie.
• Ik vind het belangrijk dat inwoners, mijn werkgever en anderen vertrouwen in mij stellen en zal dat vertrouwen niet beschamen.

“Dit verklaar en beloof ik”

Eed van de gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder is een integere organisatie met een open werkklimaat. Een organisatie die zich met lef en trots inzet voor de belangen van Den Helder, het vertrouwen heeft van de burgers en gericht is op samenwerking.

Als ambtenaar van de gemeente Den Helder zweer ik het volgende:

• Ik zet mij in voor Den Helder en zijn inwoners.
• Ik ben integer, klantgericht en voer mijn werk professioneel uit.
• Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en overige weten regelgeving;
• Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van Den Helder en het door hen vastgestelde beleid;
• Ik mijd elke vorm van belangenverstrengeling en ga zorgvuldig om met informatie.
• Ik vind het belangrijk dat inwoners, mijn werkgever en anderen vertrouwen in mij stellen en zal dat vertrouwen niet beschamen.

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, of andere godsdienstige verwijzing.

7 REACTIES

 1. Het is maar goed dat de nieuwe belofte/eed bij indiensttreding afgelegd moet worden. Anders hadden sommige ambtenaren deze teksten kunnen opzeggen zonder het schaamrood op hun kaken te hebben.

 2. Wat was de eed en belofte voorheen dan? Want als het ook maar iets op deze nieuwe versie leek dan moet er misschien eens met de bezem door want er is toch niemand die geloofd dat de huidige raadsleden en wethouders (of het merendeel hiervan in ieder geval) zich aan deze eed houden.

  • @Boze Millenial de eed of belofte die een ambtenaar nu aflegt staat hieronder. Als je goed kijkt naar de verschillen, dan kun je concluderen dat de huidige eed en belofte nog prima in elkaar steekt.

   Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
   Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
   Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.
   Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
   “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik”

 3. En hiermee zegt de gemeente dat wethouders en ambtenaren structureel onbetrouwbaar zijn. Een motie van wantrouwen.

 4. Vooral deze , “ik mijd ELKE ! vorm van belangenverstrengeling” Elke vorm…..

  • @frdrk onderstaande regels komen er niet in terug. En dek je niet af dat je elke vorm van belangenverstrengeling mijd.

   Ik zweer/verklaar, dat ik VOOR het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
   Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Comments are closed.