Ook Woontij stelt huurverhoging uit

0

Den Helder – Na Woningstichting heeft nu ook Woontij besloten de jaarlijkse huurverhoging pas later in te voeren. In plaats van 1 juli gaat de verhoging in per 1 oktober, zo heeft de verhuurder laten weten.

“De verwachting is dat ook een deel van onze huurders vanwege de coronacrisis te kampen krijgt met terugval van inkomen en mogelijk betalingsproblemen. Met die reden hebben we besloten de huuraanpassing uit te stellen tot 1 oktober. Daarnaast verruimen we onze mogelijkheden tot het maken van betalingsafspraken”, vertelt Christine Groen. “We kijken, nog ruimhartiger dan al gebruikelijk is, naar individuele oplossingen voor huurders die in betalingsproblemen komen door een onverwachte inkomensterugval. Dit doen we door het aanbieden van betalingsregelingen, schikkingen en maatwerk in elke specifieke situatie. Dit doen we in zolang de inkomensmaatregelen van het kabinet van kracht zijn.”

Een van de maatregelen is dat er geen ontruimingen plaatsvinden op basis van betalingsproblemen als de huurder samen met Woontij naar een goede oplossing zoekt. Bij achterstand stuurt Woontij een herinneringsbrief, waarin staat vermeld dat de huurder voor hulp contact op kan nemen via huuradministratie@woontij.nl en/of met het Sociaal Team van de gemeente. Een maand achterstand mag in maximaal twaalf termijnen worden terugbetaald. Ook is het mogelijk tot twee maanden uitstel van huurbetaling te krijgen.

Klik hier voor een overzicht van alle maatregelen