Vastgoedmanager aangesteld voor Helderse winkelgebieden

5

Den Helder – Jan-Willem Speetjens van Seinpost Adviesbureau is gestart als vastgoedmanager winkelgebieden. Hij gaat zich bezighouden met de verbetering van alle acht Helderse winkelgebieden. De focus ligt op het terugdringen van leegstand, door een compacter winkelgebied en een juiste creatieve mix van winkelaanbod en faciliteiten.

Seinpost Adviesbureau hanteert een gebiedsgerichte aanpak met veel aandacht voor vastgoed. Daartoe inventariseert de vastgoedmanager eerst per winkelgebied de status en de kansen en uitdagingen. Daarbij kijkt hij telkens naar het winkelgebied in relatie tot zijn omgeving en de functie die het vervult. Leegstand wordt niet alleen als probleem gezien, maar ook als mogelijkheid te komen tot alternatieve, toekomstbestendige invullingen.

De vastgoedmanager gaat in elk winkelgebied met belanghebbenden om de tafel. Per gebied komt er een kopgroep van ondernemers en eigenaren die samen gaan werken aan een realistisch toekomstperspectief inclusief uitvoerbaar actieplan voor dat winkelgebied. Het rapport “Jutten in Den Helder”, opgesteld door Stad & Co in 2018, wordt hierin meegenomen. Tegelijk wordt een stuurgroep opgericht. Deze onderzoekt onder meer de financiële mogelijkheden (stimuleringsregelingen en/of fondsen) om de uitvoering van de plannen haalbaar te maken.

Corona
Verbetering van winkelgebieden zal positieve effecten hebben op het functioneren van ondernemers die daar zijn gevestigd. De noodzaak om tot verbetering te komen is sinds het uitbreken van de corona-crisis nog veel groter geworden. Dit vereist nauwe samenwerking met ondernemers en extra creativiteit in het vinden van oplossingen, voorlopig binnen de kaders van de anderhalve meter economie.

De gemeente heeft in samenwerking met de Detailhandels Federatie Den Helder (DFD) de opdracht voor de aanstelling van een vastgoedmanager gegeven. Hij werkt echter compleet onafhankelijk naar de gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren. De aanstelling is voor twee jaar met een evaluatie na het eerste jaar.

5 REACTIES

  1. Begin me toch af te vragen waar de prioriteiten liggen binnen onze gemeente. Nu de Covid-19 crisis er waarschijnlijk voor gaat zorgen dat er minder bedrijven over blijven alvast een extern bureau inhuren om de overgebleven bedrijven te gaan clusteren. Huh ?

    Is het nu niet zaak dat de gemeente de ondernemers probeert te ondersteunen in hun strijd tegen faillissement, zodat er überhaupt nog winkelgebieden over blijven.

  2. absurd dat ook hier weer een externe (lees dure) manager voor wordt ingehuurd, zijn die honderden gemeentelijke ambtenaren zelf nu echt tot totaal niets in staat??

    • Dat is de laatste decennia wel gebleken tot welke wanprestaties ze in staat zijn te maken

  3. Gemeente lijkt hier een verkeerde volgorde aan te houden en weer geld over de balk te gooien. De economie van een stad is grotendeels afhankelijk van de toeristische sector. Slechts een klein deel aan inwoners (ca 22%) zal fysieke winkels bezoeken. Eerst de gemeente toeristisch aantrekkelijk maken, een injectie geven waar de gunfactor voorop staat, nieuwe ondernemers zien daarna vanzelf mogelijkheden om lokaal te vestigen. Burgers blijven kuddedieren. (adviseur CCX Noordkop)

  4. Gemeente lijkt hier een verkeerde volgorde aan te houden en weer geld over de balk te gooien. De economie van een stad is grotendeels afhankelijk van de toeristische sector. Slechts een klein deel aan inwoners (ca 22%) zal fysiek winkels bezoeken. Eerst de gemeente toeristisch aantrekkelijk maken, een injectie geven waar de gunfactor voorop staat, nieuwe ondernemers zien daarna vanzelf mogelijkheden om lokaal te vestigen. Burgers blijven kuddedieren. (adviseur CCX Noordkop)

Comments are closed.