Weer baggertroep in Museumhaven gestort

11

Den Helder – Opnieuw is tijdens de al weken voortdurende baggerstort een flinke hoeveelheid afval in Museumhaven Willemsoord terechtgekomen. Hieronder planken, boomstammen, slangen, zeilen, metalen objecten en andersoortige rommel. De bagger bevat naast afval echter ook een scala aan gevaarlijke stoffen. Dit laatste blijkt uit documenten van Rijkswaterstaat, zo meldt Paul Schaap.

Een aantal op de museumhaven actieve vrijwilligers en schippers waren er getuige van dat het baggervaartuig van Beens Dredging onlangs weer een flinke hoeveelheid bagger met afval in de museumhaven dumpte. Zij zagen tevens dat obstakels vormende delen van dit afval vervolgens met de zware stalen bak van de kraan van het baggervaartuig de havenbodem in werden gedrukt. Al diverse keren eerder was geklaagd door schippers dat de bagger die als afdeklaag in de museumhaven wordt gestort rotzooi bevat.

Maar dit is nog niet alles. De bagger zelf blijkt ook nog eens vol te zitten met gevaarlijke stoffen. Dit werd duidelijk toen vrijwilliger Paul Schaap via een Wob-verzoek bij Rijkswaterstaat de gegevens had opgevraagd van de geanalyseerde bodemmonsters van de uit de Zaan afkomstige bagger. Zelf zegt hij hierover: ”Uit de stukken blijkt dat de baggermonsters minerale oliën, koper, lood, kwik, zink, molybdeen, PAK’s en zeer giftige chloorverbindingen bevatten. Het is dan ook onverantwoord om deze bagger, die door de gemeente Den Helder schonere bagger wordt genoemd, zomaar in de museumhaven te dumpen. Het is niet alleen gevaarlijk voor de vrijwilligers, de schippers en de omwonenden, maar ook voor de jeugd die er ’s zomers vaak in zwemt.”

Biezen pakken
“Het blijft natuurlijk heel vreemd dat een haven die in 2012 tot op grote diepte is uitgebaggerd nu ineens met matig vervuilde (klasse B) bagger ondieper wordt gemaakt. Ik vind dat de hiervoor verantwoordelijke wethouder ogenblikkelijk zijn biezen moet pakken“, aldus Paul Schaap, die ook had verwacht dat de provinciale omgevingsdienst na klachten over de baggerstort inmiddels wel zou hebben ingegrepen, maar dit is tot op heden niet gebeurd. Ook op een handhavingsverzoek is door de gemeente niet gereageerd.

11 REACTIES

 1. Kijk uit met het onderuit halen van Wethouders. Zij zijn immer met lauweren omhult op een voetstuk geplaatst.

  • Volgens het artikel wordt de troep van Zaandam helaas niet afgevoerd maar in onze mooie museumhaven gestort.

 2. De koopvaarderschutsluis baggeren ze ook uit. Waar gaat dat spul heen? Ook in de museumhaven?. Is waarschijnlijk minder vervuild.

 3. Hier ervaart u , hoe dit gemeente bestuur schijt heeft aan zijn bewoners.

 4. En wy maar met afvalbakken rotzooi sorteren
  O wee als je het fout doet rood kaartje aan de bak
  Of bouwpuin in leveren tegen betaaling
  Poppenkast

  • Krijg de neiging om wat op zijn bureau te dumpen na 2 bakken koffie en een zware vannelle. Het enige wat ze in die haven moeten dumpen is de gemeenteraad.

 5. Dat krijg je met al die ambtenaren van buiten Den Helder, foutje, bagger moest in Kooihaven om die blunder te verbergen! Maar mocht het “Ambtenaren Paleis”
  ooit, wat God verhoede, op de O.R,W. komen dan hebben ze daar alvast hun eigen “swamp”!

 6. tja.. als de ontvangende waterbodem viezer is dan de toegepaste waterbodem mag het mogelijk… ethisch verantwoord is eht niet, maar wettelijk gezien zal het mogelijk wel mogen. Dit lijkt een beetje op de zandwinputten die we ook volgooien met alle mogelijke rotzooi…

 7. En licht verontreinigd, toonde een onafhankelijk onderzoek toont niet aan dat er wel degelijk schadelijke en kankerverwekkende stoffen in zitten of zit ik verkeerd…

Comments are closed.