Woningbouw en mobipunt bij station Zuid

4

Den Helder – Het college denkt na over woningbouw bij station Zuid. Ook moet er een mobipunt komen. Rondom het station wordt ingezet op een kwalitatief en onderscheidend woningaanbod in de koopcategorie, voor verschillende inkomensgroepen, waarbij wordt uitgegaan van circa 60 appartementen. Deze zijn interessant voor mensen die graag en regelmatig gebruik maken van duurzame vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer.

Begin 2018 is gesproken over station Zuid en directe omgeving. Centraal stond het ophalen van ideeën om de stationsbeleving en veiligheid te vergroten. Sindsdien zijn er liften geplaatst en is een pilot uitgevoerd met beveiligingscamera’s. Al jaren is het ook een wens om door meer bebouwing/gebruik de levendigheid en sociale veiligheid rond het station te vergroten. Een kans ligt hier nu in de ontwikkeling van mobipunten, locaties waar vervoersstromen samen komen.

Station Zuid is aangewezen als kansrijke locatie voor het realiseren van een dergelijk mobipunt. In dat kader is er ook de behoefte om Station Zuid aan te sluiten op het doorgaande fietsnetwerk. Hier ligt tevens een kans om een kwaliteitsslag te maken in de inrichting van het stationsgebied om zo meer aan te sluiten bij de voorzieningen in de omgeving.

Opwaardering
Naast de woningbouwopgave is het opwaarderen van het gebied rondom het station (de parkeerplaatsen en fietsenstallingsplekken aan de westzijde en de fietsenstallingsplekken en het plein aan de oostzijde) wenselijk. De realisatie van woningbouw zorgt voor ‘ sociale ogen’ binnen het gebied, maar de inrichting rondom het station heeft een herinrichting met een kwaliteitsslag nodig. Dit sluit aan op de aanwijzing van station Zuid als zogeheten mobipunt vanuit de regionale samenwerking ‘De Kop Werkt’. De parkeerplaatsen aan de oostzijde zijn van redelijk recente datum en deze voldoen aan de kwaliteitstoets van de huidige tijd.

Op een mobipunt zijn altijd deelauto’s, fietsparkeren en collectief vervoer aanwezig. Andere vervoersfuncties zoals deelfietsen, laadpunten, taxi- en carpoolplaatsen, fietstrommels, P+Bike etc. kunnen hier aan toe worden gevoegd.

Er wordt bij de ontwikkeling van het gebied uitgegaan van inpassing van een doorgaande fietsroute met een nieuwe fietsonderdoorgang onder het spoor. Dit fietspad sluit aan op de in voorbereiding zijnde gemeentelijke fietsvisie, maar maakt geen onderdeel uit van de voorgestelde ontwikkeling op dit moment. Er wordt slechts rekening gehouden met eventuele aanleg op termijn. De huidige ontwikkeling mag deze toekomstige aanleg van de fietsonderdoorgang niet belemmeren.

Koffiecorner
Er zijn een paar lokale ondernemers geïnteresseerd in een vestiging bij station Zuid. Het gaat hierbij om een koffiecorner en fietsenverhuur. Op dit moment is de koffieverkoop reeds mobiel ingevuld. Bij de herontwikkeling van het stationsplein aan de kant van De Schooten kunnen deze functies worden ingepast. Dat ondersteunt de gebruikswaarde van het station en sluit aan op de doelstellingen van het mobipunt en de geplande doorgaande fietsroute.

De ontwikkeling van woningbouw rondom het station biedt tevens de mogelijkheid om het station zichtbaarder te maken binnen de omgeving. Zowel vanuit de woningbouwdoelstelling als vanuit de gewenste zichtbaarheid ligt de focus op gestapelde bouw met appartementen. Met positionering hiervan op de zichtassen vanuit de Waterkeringsweg en vanuit de Burgemeester Ritmeesterweg krijgt het station focuspunten binnen de omgeving en op de aanrijroutes. Het gebied waarbinnen de realisatie van woningbouw wordt beoordeeld ligt daarmee ruimer dan de locatie binnen het rapport “station Den Helder Zuid’ van juli 2018 en beslaat daarmee tevens een deel van het Reehorstpark en een deel aan de Nollenzijde van het station (grond in gemeentebezit). Uiteraard gelden hierbij de uitgangspunten van behoud van flora- & faunawaarden van het Reehorstpark en het niet aantasten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) van het nollengebied.

4 REACTIES

  1. De werkplaats van vd Wint biedt ongekende mogelijkheden. Overigens is de bouw van huizen bij een station nuttig.

  2. Hoe zit het met die onooglijke bunker van van de Wint? Tover dat beton om in woningen. Wat een schande dat die onafgemaakte bunker daar getolereerd wordt door de gemeente.

Comments are closed.