CDA: ‘’Tijd voor een herijking van het Helders coalitieakkoord’’

11

Den Helder – Als het aan CDA-voorman Harmen Krul ligt komt er een herijking van het Helders coalitieakkoord. Dit stelt de fractie van het CDA na een rumoerige week, waarin de op een na grootste partij akkoord ging met een nieuwe verdeling in het college. Dit college presenteerde een tussenbalans van het coalitieakkoord. De Christendemocraten stellen voor deze open te breken voor aanvullingen vanuit de gehele raad.

Krul kwam met het voorstel in het LOS radioprogramma De Nieuwsraad. Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur reageerde verrast en ziet het wel zitten. Na de uitzending lichtte Krul het verhaal verder toe. Aan afspraken in het coalitieakkoord gaat het CDA niet tornen: “Natuurlijk niet. Het is niet onze bedoeling om gemaakte afspraken te wijzigen. We trekken een streep en als we terugkijken op de afgelopen twee jaar mogen we trots zijn op wat al bereikt is of nu in de steigers staat.” Toch ziet het CDA ruimte voor een herijking: “Als we nu kijken naar de bestuurlijke planning van de gemeente, zien we dat er nog 8 à 9 punten direct vanuit het coalitieakkoord op de middellange termijn planning staan. Wij willen graag niet twee, maar vier jaar vooruit kijken. Daarbij zien wij ruimte in de bestuurlijke termijnkalender voor meer ideeën.”

Nieuwe politiek
In de campagne pleitte het jongste raadslid voor nieuwe politiek: “Partijen hebben waardevolle ideeën voor de toekomst van deze gemeente. Die stranden te vaak in discussies over personen of in een kampenstrijd. Dat is doodzonde. We hebben helemaal geen tijd om zo veel met elkaar bezig te zijn. Daarvoor is onze opdracht te groot en te belangrijk. Als we de tijd die we nu kwijt zijn aan discussies over personen en processen richten op de inhoud, dan kunnen we nog meer bereiken.”

De CDA’er is kritisch op het functioneren van de gemeenteraad: “Dat klopt, en dus ook op onszelf. Het wordt er de afgelopen maanden niet beter op. Onderlinge verwijten worden persoonlijker en grimmiger. We moeten niet vergeten dat wij de vertegenwoordiging zijn van onze gemeente. Daar ga je respectvol mee om, en dus ook met elkaar.”

Compromissen
De illusie dat deze gemeenteraad het altijd met elkaar eens zal zijn heeft het CDA niet: “Dat is juist het mooie van de democratie, maar het lijkt in Den Helder wel of het niet eens met elkaar zijn over één onderwerp, automatisch betekent dat partijen het nergens over eens kunnen worden. Dat is natuurlijk onzin.”

Als voorbeeld noemt Krul de discussie rondom het stadhuis: “D66 en het CDA zullen het hier niet over eens worden. Maar voor 80 procent van alle voorstellen geldt juist dat we elkaar wél kunnen vinden. De gemeenteraad is meer dan alleen partijen vóór en tégen het stadhuis op Willemsoord. De uitdaging is echt niet om samen een goed verhaal te bedenken, de uitdaging is hoe we met elkaar om gaan als we het over een onderwerp een keer niet eens zijn.”

Volgens de jonge CDA’er ontbreekt het in de gemeenteraad aan het inhoudelijke debat: “Dat klopt. Partijen kunnen hun politieke agenda enkel kwijt in een motie van één A-4tje. Deze wordt dan in een rondje behandeld en daarna volgt stemming. Ik begrijp dat dit voor partijen die dan niet tot een coalitie behoren frustrerend is. De behoefte is er om naar het grotere plaatje te kijken. In een bredere context naar de toekomst van Den Helder. Als we dat gesprek met elkaar gaan voeren, kunnen er mooie dingen ontstaan.”

Raadsbreed akkoord
Vijftig gemeenten sloten na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een raadsbreed akkoord. “Den Helder was daar niet klaar voor”, aldus Krul. “De lange formatieperiode en de vele pogingen hebben dat bewezen. Het is mijn hoop dat het ons over twee jaar wél lukt. Deze herijking van het Helders Akkoord zou een mooie test zijn. Het is aan ons om aan onze inwoners te bewijzen dat we over onze schaduwen heen kunnen stappen. Dat er meer is wat ons verbindt, dan wat ons verdeelt.”

Het CDA wil nu het gesprek starten en iedereen mag aanschuiven. “Oppositie of coalitie? Daar moeten we echt van af!”

11 REACTIES

 1. mevr hamerslag laat u niet in de krullen nemen deze man waait net als de rest in bochten van zijn krullen mee

 2. Herijking van een coalitieakkoord is gewoon openbreken van een coalitieakkoord
  Dat betekend ook dat Harmen Krul de samenstelling van dit college ter discussie stelt. Want bij een bredere coalitie zal de oppositiepartijen niet automatisch de zittende wethouders accepteren.

  Heeft Krul, nu al spijt van zijn beslissing van afgelopen Dinsdag?
  Behoorlijk Bestuur heeft in de media aangegeven dat Wethouder Wouters geen politieke toekomst heeft binnen de partij. De Senioren Partij zal Wethouder Duijnker niet accepteren en D66 en PVV zullen zich ook graag vertegenwoordigd zien worden in een brede Coalitie.

  Omdat zoveel partijen geen wethouders kunnen leveren, zal er gekozen moeten worden tussen combi wethouders of er moet een zakelijk college komen.

  Heeft Krul hiermee de knuppel in het hoenderhok geworpen?

 3. Nou dhr. Krul heeft volgens mij een behoorlijke hap meel in de mond genomen voordat hij deze uitspraken deed. Ik snap er in ieder geval helemaal niets van. Wat ik wel snap is dat de gemeente in de komende jaren zwaar dient te bezuinigen op de WMO en we inmiddels behoorlijk meer aan de diverse gemeentelijke belastingen hebben betaald dit jaar . Lekker christelijk allemaal………….Maar daar horen we hem niet over uiteraard.

 4. heeft Krul een bijbaantje bij de pizzeria van don Assorgia of zo dat iedere foto die je van hem ziet op of bij Willemsoord is, hij is er niet weg te slaan?

 5. Het CDA heeft domweg het 15 jaar oude rapport van Pieter Tops afgestoft en Krul mag het voordragen alsof het iets nieuws is.

 6. Coalitie oppositie, daar moeten wij vanaf zegt Krul. Hij wil dus een raadsbrede meerderheid van ja knikkers.

 7. Het enig passende en geloofwaardige voor Dhr. Krul is zijn fouten erkennen en de coalitie opblazen. Nieuwe onderhandelingen en helemaal opnieuw beginnen met 1) herijking alle aangegane verplichtingen van de Gemeente, Stop plannen Stadhuis op O.R.W, Stop wip op dijk, Stop aanname personeel & uitbesteding van taken van de gemeente, Stop salaris aanpassingen of hoe inventief ook genoemd, voor ambtenaren, college en raad! U weet wel, moesten we vroeger ook gewoon van het Rijk: bestedings beperking!!!

  • 2) (her) start het luisteren naar de burgers, start om burgerinitiatieven serieus te nemen, en start kiezersbeloften naleven

 8. Krul(laria)

  Ongelooflijk dat je daar mee durft te komen een week na de welhaast verraderlijke draai in de afgelopen raadsvergadering. U weet wel de affaire Duijnker.
  Kennelijk uit schaamte na een rumoerige week, rept de heer Krul over herijking van het coalitie akkoord.
  Het CDA stelt voor het coalitieakkoord open te breken en Sylvia heeft er op voorhand al een Hamerslag opgegeven!
  Beste Sylvia opgelet, een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.
  In de uitzending niet, maar een nadere toelichting van Krul na de uitzending van de LOS voegde hij er subtiel aan toe, dat er niet aan afspraken in het coalitie akkoord wordt getornd.
  En wat is hij trots op wat er door deze coalitie al is bereikt. Wat is dat precies?
  Trots ook op wat er nu in de steigers staat.
  Kennelijk doelt hij op het megalomane stadhuisplan dat in de steigers staat.
  Over de weerzin die dit plan bij een groot deel van de bevolking tegen deze plannen bestaat, geen woord.
  Beste heer Krul dat zou het CDA (Christelijk Democratisch Appel toch?) moeten herijken.
  Het voert nu te ver om in te gaan op zijn nieuwe politiek, compromissen en het ontbreken van een raadsbreed akkoord na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
  Kortom een hoop bla bla, waarbij de opmerking over het ontbreken van een raadsbreed akkoord na de gemeenteraadsvergaderingen van 2018 een hoog gehalte heeft van krokodillentranen.
  De heer Krul is met dit interview begonnen zich te profileren en te kandideren voor een plaatsje in de staten en/of voor een plekje in de tweede kamer. Niet meer en niet minder.
  Wellicht is hiermee een nieuwe Balkenende geboren, wij kiezers weten hoe het hem is vergaan.

  M.M.Rietveld

 9. Her eiking, is volgens mij , niet anders dan informeren of de neuzen nog steeds dezelfde kant op staan voor wat het coalitie beleid betreft. Dit kan natuurlijk ook anders uitpakken. Wat , als die (K) neusjes nu eens niet meer in de zelfde richting meer kijken ?

Comments are closed.