College: “Ritbijdrage WMO-vervoer mag wel, Adviesraad vergist zich”

5

Den Helder – Er is verwarring ontstaan over de Wmo-taxivervoer en eigen bijdrage. Daarom heeft het college de raad maandag een informatiebrief gestuurd over de juiste stand van zaken.

Verwarring ontstond volgens het college mede naar aanleiding van een foutieve uitspraak van de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) vorige week in een interview in het Noordhollands Dagblad. Dat gaat over het voornemen om een reizigersbijdrage per rit te vragen van 1 euro voor Wmo taxivervoer. Dit zou niet volgens de wet zijn, aldus het ASD. Dat is echter niet correct.

Vorig jaar is bij de invoering van het Abonnementstarief door het Rijk bepaald dat gemeenten een aantal beleidskeuzen kon maken. Met betrekking tot het Wmo vervoer was het volgende aangegeven:
Een keuze maken om het collectief vervoer wel/niet in de verordening uit te zonderen van het abonnementstarief. Het Rijk heeft de mogelijkheid om deze voorziening uit te zonderen via een AMvB mogelijk gemaakt. De reden voor de uitzondering van vervoer is dat er bij deze vormen van vervoer per rit lage prijzen worden gevraagd en het gebruik in veel gevallen incidenteel is. Een abonnementstarief is daardoor al snel duur in relatie tot het gebruik (Stb. 2019, 319).

Indien een gemeente (een deel van het) collectief vervoer uitzondert van het abonnementstarief, kan een aparte bijdrage per rit worden gevraagd (zoals veel gemeenten op dit moment ook al doen). De wetgever geeft de beleidsmatige overweging mee dat het wenselijk is dat gemeenten onderscheid maken tussen vervoer met een structureel karakter (zoals naar de dagbesteding) of met een incidenteel karakter (zoals ritten die cliënten zelf maken met bijvoorbeeld een regiotaxi).

Voor collectief vervoer met een structureel karakter is het wenselijk dat deze onder het abonnementstarief gebracht wordt of wordt vrijgesteld van een bijdrage. Voor het incidenteel vervoer is het aan de gemeente om de keuze te maken of dit vervoer onder het abonnementstarief gebracht wordt of dat een andere bijdrage gevraagd wordt. Bij collectief vervoer gaat het niet om (mobiliteits-) hulpmiddelen zoals een aangepaste fiets of een scootmobiel.

Opties
a. Indien collectief vervoer een maatwerkvoorziening betreft, dienen gemeenten in hun verordening aan te geven welke bijdrage hiervoor gevraagd wordt. Indien gemeenten hier niets over regelen, valt collectief vervoer automatisch onder het abonnementstarief.
b. Indien collectief vervoer een algemene voorziening betreft, dienen gemeenten in hun verordening aan te geven welke bijdrage hiervoor gevraagd wordt. Als gemeenten de voorziening onder het abonnementstarief willen brengen, dient dit in de verordening aangegeven te worden.

De gemeenteraad heeft in december 2019 vastgesteld het Wmo vervoer niet uit te zonderen van het abonnementstarief. Nu stelt het college voor, om vanaf 2021, het Wmo taxivervoer niet langer meer uit te zonderen van het abonnementstarief, maar een reizigersbijdrage per rit te vragen.

Een overweging daarbij is dat de gemeente mogelijkheden voor aangepast vervoer realiseert, waarbij een gedeelte van de kosten voor het gebruik hiervan voor de inwoner zelf is. Vergelijkbaar met een kaartje voor de bus. Omdat alle inwoners zorg moeten dragen voor de kosten van (openbaar)vervoer, met of zonder beperking, ontstaat er door het heffen van een ritprijs voor Wmo vervoer meer gelijkheid voor alle inwoners en mag het als vanzelfsprekend beschouwd worden dat men de kosten voor vervoer zelf regelt.

5 REACTIES

  1. En de deelnemende taxibedrijven een wurgcontract hebben moeten accepteren om te kunnen overleven…

  2. Of de adviesraad zich nu vergist of niet , de gemeente heeft de keus gemaakt het wel te doen , en dat betekend , hoe dan ook een lasten verzwaring voor hen die van de regeling gebruik maken. Een lasten verzwaring , die de Helderse bevolking niet zou krijgen , vanwege de “rooskleurige financien van de gemeentelijke kas, beloofde wethouder Visser de Helderse burger,

    • Wethouders zijn net meteorologen. s.morgens voorspellen ze een zonnige dag en s,middags regent het.

      • Een man een man een woord een woord, gaat bij deze wethouder schijnbaar niet op. En daar moeten we dan vertrouwen in hebben.

Comments are closed.