Fondsenwerver moet culturele instellingen helpen

0

Den Helder – Bij de begroting 2020 heeft de raad voor 2020 en 2021 budget vrijgemaakt voor de inzet van een fondsenwerver voor de culturele instellingen om het cultureel ondernemerschap verder te stimuleren. Inmiddels is de opdracht hiervoor extern uitgezet en heeft de gemeente een opdrachtnemer (Alice Duiven van de Cultuurbron) geselecteerd om de opdracht uit te voeren.

De fondsenwerver gaat zich richten op het begeleiden van organisaties uit het culturele veld in Den Helder bij het inzetten van cultureel ondernemerschap en het vergroten van hun inkomsten. De opdracht richt zich op de volgende drie onderdelen:
– Verspreiden van kennis over de mogelijkheden voor aanvullende subsidies, publieksinkomsten en incidentele sponsors;
– Het begeleiden van aanvragen;
– Kennisoverdracht inzake cultureel ondernemen.

Het uiteindelijke doel is dat de culturele organisaties na twee jaar in staat zijn het cultureel ondernemerschap en het verwerven van inkomsten buiten de gemeentelijke subsidie zelfstandig en adequaat op te pakken. Omdat de fondsenwerver nu pas officieel begint kent de opdracht mogelijk een kleine uitloop naar 2022.

Betrokken organisaties
De organisaties waar de fondsenwever zich voornamelijk op gaat richten gaan over de gemeentelijke culturele subsidiepartners (De Nollen, KopGroep Bibliotheken, Lokale Omroep Stichting, Museumhaven Willemsoord, Reddingmuseum Dorus Rijkers, Theater de Kampanje en Triade) en een aantal andere culturele organisaties binnen Den Helder (Kunsthal 45, Kunstuitleen en Cinema Zevenskoop). Ook verdere afstemming met organisaties van een aantal culturele evenementen behoort tot de mogelijkheden.

De inzet op cultureel ondernemerschap en het vergroten van de eigen inkomsten komt voort uit de visie en het beleidskader ‘Cultuur kleurt het leven’. Cultureel ondernemerschap is één van de vier focuspunten die daarin benoemd zijn (de andere focuspunten gaan over: kinderen maken kennis met cultuur, iedereen doet mee en Den Helder als culturele hart van de regio).