Deadline voor Rob Scholte

29

Den Helder – De gemeente Den Helder wil af van de kunstcollectie van Rob Scholte. De kunstenaar is gevraagd zelf uiterlijk 24 augustus met een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is verkoop van de collectie een serieuze optie.

In april 2018 is het pand Middenweg 172-174 ontruimd. De kunstcollectie van het destijds aldaar gevestigde Rob Scholte museum is toen in opdracht van de gemeente opgeslagen. De gemeente én de advocaat van de voormalig gebruiker van het pand Middenweg 172-174 hebben elk beslag gelegd op de opgeslagen kunst.

In september 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat de gemeente de atelier- en museumovereenkomst met de voormalig gebruiker terecht heeft opgezegd en dat de gemeente rechtmatig heeft ontruimd. Daarbij is de voormalig gebruiker veroordeeld tot een bedrag van circa € 392.000,- aan kosten voor onder meer ontruiming, verschuldigde kosten van gas, water en elektriciteit en proceskosten. Ook is hij veroordeeld tot vergoeding van kosten van de kunstopslag van circa € 10.000,- per maand, zolang de kunst opgeslagen ligt.

Kosten
Het vonnis van de rechtbank Noord-Holland is uitvoerbaar bij voorraad. Hiermee is de voormalig gebruiker gehouden de hiervoor genoemde kosten direct aan de gemeente te vergoeden. Tot op heden heeft hij deze kosten niet aan de gemeente betaald. De kosten voor de opgeslagen kunst lopen bovendien door (met circa € 10.000,- per maand) en daarmee loopt de schuld van de voormalig gebruiker aan de gemeente significant op. Een verdere stijging van deze kosten achten wij onwenselijk.

“Wij onderzoeken daarom op dit moment diverse mogelijkheden om de kunstopslag te beëindigen, waaronder het (laten) verkopen van de kunstcollectie”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. “Het heeft echter onze voorkeur om dit in onderling overleg met de voormalig gebruiker op te lossen. Wij hebben hem daarom uitgenodigd om zelf met een oplossing voor de openstaande schuld te komen. Dit voorstel verwachten wij uiterlijk 24 augustus 2020. Het spreekt voor zich dat wij dit voorstel zorgvuldig zullen bestuderen. Wij verwachten ons hier na het zomerreces over te buigen. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte. Wij spreken de hoop uit dat het ons lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is”, aldus het college.

29 REACTIES

 1. Als meneer de kunstemaker ze zelf verkoopt op de Juttersmarkt krijgt ie pecies wat ze waard zijn

  • Deze reactie blinkt in elk geval èrgens in uit: zelden zo’n misplaatste reactie gezien (en ik ben wel wat gewend).

   • Wat jij gewent bent zeg ik ook niets over Bombom, dus verdiep jezelf in alle reacties van de afgelopen 5 jaar en je zult zien dat ik nog mild ben tov de meeste klagers.Hoge bomen vangen veel wind

  • Scholte kan zelf helemaal niks met zijn kunst. Er ligt 2x beslag op de hele handel. Maar…. Wat als Scholte zich failliet laat verklaren. Dan is het te hopen voor de beslagleggers dat de kunst een hoop geld opbrengt , zo niet , dan blijven partijen ( De Burger ) met een enorme financieele kater zitten.

 2. Rob Scholte had ook veel kunst in bruikleen van andere kunstenaarsI. is dat al uit de opslag opgehaald vraag ik mij af. Het zou anders wel eens een vervelend staartje kunnen krijgen als alle opgeslagen kunst wordt verkocht c.q. geveild. Laat de gemeente hoe dan ook eens stoppen met er maand na maand er € ca 10.000 bij de schuld op te tellen. De man zit financieel al aan de grond.

  • ssshhhhtttt mag je niet zeggen je moet hier positief reageren van resm, ED en JB, anders krijg je op je kop

   • Het niet eens zijn met de handelswijze of beleid van de gemeente en daar een gevoel bij hebben, is wat anders dan ongenuanceerd iedere gemeente medewerker uitmaken voor luie, nutteloze en overbetaalde ambtenaren.

 3. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat er nu eindelijk een streep onder dit dossier wordt gezet. Verder hoop ik dat de heer Scholte de mogelijkheid krijgt zijn leven weer op de rails te krijgen.

 4. Het programma Opstandelingen heeft het afgelopen seizoen weer laten zien dat er bij veel gemeenten sprake is van netwerkcorruptie. Zou interessant zijn om ook de Helderse bestuurscultuur, voor en ten tijde van de ontruiming van het Rob Scholte Museum, eens uit te diepen. Wellicht heb je dan aan één aflevering niet voldoende, maar kun je er een heel seizoen mee vullen. Gaan Woningstichting, Tuin en de gemeente (erfenis Schuiling/Kuipers) dan ook met een oplossing komen voor 24 augustus?

 5. Dit kinderachtige gesodemieter duurt veel te lang tussen beide partijen!

  Verkoop de spullen zodat kosten niet verder oplopen, verreken de inkomsten met de kosten en sluit het dossier in der minne onder helder(s)e voorwaarden dat Scholte geen verdere juridische stappen onderneemt. Scholte kan dan zijn leven opnieuw beginnen zonder in een schuldhulptraject te hoeven zitten. Die man zit al genoeg op de blaren.. letterlijk. Genoeg is genoeg!

  • Als u niet weet hoe de zaak in elkaar steekt, reageer dan niet. Er ligt van Scholte richting gemeente een claim van 1.7 miljoen euro. Dat is 1.2 miljoen meer dan de gemeente wil ontvangen. Er is dus geen reden om de collectie te verkopen.

   Verder lopen er nog meerdere rechtszaken. Hoger Beroepen die de gemeente is gestart, en waar ze blijkbaar de uitkomst niet van willen afwachten. Reden…… vul zelf maar in.

   • Ach ja de woordvoerder van de Hr scholte die hem van de regen in de drup heeft geholpen. Denkt dat er via een claim nog geld is te halen. Zelfs de advcaat van de Hr scholte heeft beslag gelegt op zijn werk om zijn geld te krijgen. Dus misschien nu eens een goed advies geven aan de Hr Scholte voor de verandering

    • Hé lafbek, als je wat over me te zeggen denkt te hebben noem dan in iedere geval je naam.

     De advocaat van Scholte heeft de claim ingediend. Dus wacht maar rustig af.

     En als je nog wat hebt, heb dan ook het lef om je naam te gebruiken.

     • Nee hoor Peter, maar dit lafbekje speelt altijd op de persoon zonder naam te noemen. Als je wat over me zegt moet je gewoon zo sportief zijn om je naam te zeggen, zodat ik ook kan reageren.

      Ik spreek hier op persoonlijke titel. De advocaat van Scholte is zijn woordvoerder.

   • Al hoewel ook laf, wens ik Rob, Leisje en de kinderen alle goeds toe

 6. Eerst zet je iemand helemaal met zijn rug tegen de muur en dan eis je op hoge toon dat hij met een plan komt….

 7. Deel 1 van de overheid (rechterlijke macht): Wij nemen rustig op schandelijke wijze de tijd voor het hoger beroep van Scholte.

  Deel 2 van de overheid (gemeente Den Helder): Schiet eens op Scholte!

 8. Ik kan mij niet voorstellen dat het college en de gemeenteraadsleden, die deze stad besturen, na enige zelfreflectie en nadat vrijwel ieder van hen zich met de affaire Scholte heeft bemoeid, tevreden kunnen zijn over hun eigen bestuurlijke inbreng hierbij en de kwaliteit daarvan. Of men van het werk van Scholte houdt of niet doet er niet toe. Het is verworden tot een, aan beide kanten, op de spits gedreven machtsstrijd van ego’s, die besturend en wel, de woorden ‘samen’ en ‘verbinden’ en ‘nieuwe aanpak’ veelvuldig gebruiken (in deze affaire loos) Nadat er grote schade is ontstaan zowel humaan, mentaal als financieel/materieel, wordt voorgesteld dat Scholte met een voorstel komt, ofwel zich nogmaals als schietschijf aanbiedt. De wethouder financien was recent en openlijk nog zeer tevreden over de financiele situatie van onze stad ; begin van een oplossing zou je denken. Nodig is nu iemand, die boven de partijen staat, bij voorkeur een functionaris uit Den Helder in wie iedereen vertrouwen kan hebben, (die hebben we gelukkig) met een ambtenaar, eveneens met een goed moreel kompas, voor de uitvoering (die hebben we gelukkig ook). Daar wordt Den Helder beter van. Doen !!!!

  • met de vullis die nu de stad regeert zal het nooit wat worden, hele ambtelijk apparaat moet op de schop en vernieuwd, enige manier om Den Helder nog te redden

  • Zolang er in den Helder een marinementaliteit heerst, is er geen hoop op verbetering

 9. De gemeente Den Helder heeft de mentaliteit van een valsspeler. Als er mensen aan het knikkeren zijn, breekt de gemeente de straat op. Als er gewonnen word met voetballen, verzet de gemeente de doelpalen.

  Waar zit dat nu in? Niet ín het college van B&W als uitvoeder van beleid. Het ambtelijk apparaat heeft wat rotte appels. Het ambtelijk apparaat is deels nepotistisch, Dat betekent dat de functie van ambtenaar overgaat van vader op zoon, moeder op dochter. Op zich zou dat vertrouwen van het bestuur op loyale ambtenaren moeten geven.
  De practijk is anders. voorbeeld: Zoon de ambtenaar zegt Pa weet je wie er het postkanroor wil huren? Rob Scholte een bekende nederlander en groot kunstenaar” Huh zegt Pa. dat zeggen ze allemaal die kunstprutsers. Kan je je hem er niet uitwerken zodat het Postkantoor aan een ons bevriende aannemer toe gedeeld word? Is dat wel eerlijk Pa? Ben je nu voor de gemeente of voor die uitvreters? Ja ok, ik zal het proberen. zegt de zoon. Dit is nu het resultaat. Ambtelijke tegenwerking.
  Pa weet je wie munitie in haar huis heeft? Johanna Krul. Oh zegt Pa, dat is een vent, aanpakken die vent.Ok Pa als u dat zegt.en zorg dat een bevriende aanemer het huis krijgt
  Weet je wie de watertoren heeft gekocht? Ene Koks. Het is onze watertoren. pest die vent weg..

  Enkele voorbeelden van hoe fnuikend nepotisme kan zijn.

  Verder het college van B&W. ‘Zo kan je toch niet handelen ‘tegen de ambtenaar. Ambtenaar: weet u hoe het met Stefan Hulman en Geurt Visser is afgelopen? B&W zwijgt en stemt toe.

  Ik vraag me af of in Zwitserland nog nazaten van Wilhelm Tell wonen en feilloos de rotte appels er uit kunnen schieten.

  Landelijk zijn er Youtube kanalen als Weltschmerz, Bluetiger, Jensen en ON (ongehoord nederland) Word het niet tijd voor een regionaal en plaatselijk Youtube kanaal?

 10. toestemming verlenen om een museum in te richten met een opzeg termijn van 3 mnd uit mijn hoofd gezegd.
  Dat nog eens fijntjes als gewonnen zaak benoemen,terwijl er inderdaad nog div beroeps zaken in deze zaak lopen,geeft wel een hoogwaardig moraal van het geachte college aan.
  Als dit huurcontract in volgende ronden geen wurgcontract genoemd gaat worden,dan is mijn geloof in de rechtsstaat wel geheel verdwenen.
  Dit geldt eveneens voor komende/lopende procedures vestiging stadhuis,en de aanloop hiertoe.
  In het besef at dit geheel iets anders is dan bovenstaande.

 11. Het feit dat vele maanden achter elkaar in de pers wordt vermeld dat de schuld van Rob Scholte oploopt vind ik op zijn minst goedkope journalistiek. Het heeft geen enkele meerwaarde en functie dit te vermelden terwijl de plaatselijke pers weet dat er in deze zaak nog meerdere rechtszaken lopen waaronder een door de gemeente aangespannen hoger beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit laatste alleen al omdat de Rechtbank te Alkmaar heeft beslist dat de gemeente jegens Rob Scholte onrechtmatig heeft gehandeld. De Gemeente ziet de (financiële) bui al hangen vandaar dit ingestelde hoger beroep. Daarnaast wil ik nog het volgende opmerken: 1. de gemeente procedeert ongelimiteerd met overheidsgelden en denkt met een uitputtingsslag de zaak te kunnen winnen. Gelukkig is Rob een vechter en geeft het niet op. 2. De door de gemeente gemaakte en nog te maken opslagkosten zijn extreem hoog en helemaal niet noodzakelijk. Als oud-gerechtsdeurwaarder weet ik dat deze ontruiming had kunnen bestaan uit verwijdering van de prive-huisraad en door de kunst etc. in het pand te laten met enige voorzieningen zoals het vervangen van de sloten en beveiliging. Ik spreek uit ervaring van grote opdrachten tot ontruiming. De gerechtsdeurwaarder heeft ook een maatschappelijke functie en dient zeker het kostenaspect in zijn beslissingen op te nemen. De gerechtsdeurwaarder bepaalt, niet de opdrachtgever. Het is stuitend zoals een overheidsorgaan hier heeft gehandeld. Het lijkt veel op de zaken bij de Belastingdienst waar naar mijn mening veel persoonlijke belangen en meningen speelden met zeer veel dramatische gevolgen voor de slachtoffers. 3. Als zekerheid heeft de advocaat van Rob ook beslag gelegd. De gemeente kan helemaal niet zo maar tot verkoop overgaan……Al met al: gekleurde berichtgeving een pers en gemeente onwaardig!! Ik wens Rob en Lijsje met de kinderen veel sterkte, rust en wijsheid toe….ze kunnen het, dit bijzonder aardige gezin….

  • Volgens oud-deurwaarder mevrouw Vermeer had de ontruiming van het oude postkantoor beperkt kunnen blijven tot verwijdering van privé-huisraad, en had de “kunst etc.” in het pand kunnen worden gelaten.
   Maar was één van de dingen die de gemeente met die ontruiming beoogde nu juist niet om dat pand LEEG te krijgen?!?

Comments are closed.