Den Helder telde in 2019 ruim 2900 misdrijven

11

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft 2019 afgesloten met 14.899 incidenten op het gebied van veiligheid. Daarvan zijn er 2.906 misdrijven. Dit is ongeveer gelijk aan 2017 en 2018. In de periode daarvoor zat Den Helder gemiddeld op 20.000 incidenten, waarvan ongeveer 3.800 misdrijven.

Vanaf februari 2020 stijgen de cijfers sterker en in deze periode heeft de gemeenteraad ook zorgen geuit over het aantal woninginbraken, steekpartij en schietincidenten die plaats hebben gevonden. In de eerste vier maanden van 2020 liggen de cijfers gemiddeld 15 procent hoger dan gebruikelijk. “Als de lijn doorzet tot eind dit jaar dan is de prognose dat we uitkomen op 17.500 incidenten”, zo schrijft het college aan de raad.

“In het eerste kwartaal van 2020 zagen we de incidenten stijgen in drie categorieën. Het betreft een sterke stijging van het aantal (woning)inbraken en het aantal schietincidenten (In de politiecijfers terug te vinden onder het kopje moord/doodslag). De derde categorie stijgers is gerelateerd aan de Coronaperiode en betreft de stijging van (digitale)fraude en overlast (drugs, woon en verwarde personen).”

De stijging van het aantal incidenten is besproken in de lokale driehoek. “Hoewel de cijfers in lijn lopen met de cijfers van 2016 en daarvoor, passen zij niet meer in het veiligheidsbeeld van de afgelopen drie jaar en de verdere daling die we met elkaar voor ogen hebben. Dit geldt met name voor de eerste twee categorieën incidenten die ook grote invloed hebben op de veiligheidsbeleving van onze inwoners.”

Woninginbraken
Voor de woninginbraken geldt dat in de meeste gevallen gesproken kan worden over lokale veelplegers. De meeste van deze groep zijn de afgelopen periode vrijgekomen. “Helaas hebben we moeten constateren dat een groot gedeelte teruggevallen is in hun oude patroon. Doordat ze gelijktijdig in vrijheid zijn gesteld, hebben ze met elkaar de inbraakpiek veroorzaakt. Inmiddels zijn vijf verdachten aangehouden en is de inbraakpiek genormaliseerd.”

De driehoek heeft aandacht gevraagd voor deze doelgroep, omdat de huidige afspraken vanuit de HIC aanpak niet meer toereikend genoeg zijn. “In overleg met onze partners in het Ketenhuis wordt gekeken naar een aanvullende aanpak/maatregelen om een volgende inbraakpiek in de toekomst te voorkomen.”

Steek- en schietincidenten
In dezelfde periode is er in het nieuws regelmatig aandacht geweest voor het in bezit hebben van steek- en/of vuurwapens. Ook de raad heeft, net als de driehoek, zorgen geuit over het gebruik van wapens in de openbare ruimte. “Ik kan u meedelen dat de politie acht incidenten in onderzoek heeft. In al deze onderzoeken zijn verdachten aangehouden”, aldus burgemeester Jeroen Nobel.

Het hebben en gebruiken van een wapen is een grote zorg. Hierop acteert de driehoek als volgt:
– De politie heeft invallen gedaan en zal dit blijven doen om illegale wapens van straat te krijgen;
– De gemeente gaat over tot bestuurlijke handhaving bij wapenvondsten in woningen en start voortaan standaard het proces van sluiting van panden. Daarnaast gaan we bekijken of dit net als bij Damoclesbeleid (Sluiting drugspanden) direct kan, het zogenaamde “lik-op-stuk” beleid.
– Overleg met Meld Misdaad Anoniem om specifieke voor Den Helder een campagne te ontwikkelen “Den Helder zoekt wapens”.
– In het project jeugd en drugs is de leeftijd van de personen uitgebreid van 27 naar 35. Daarnaast worden de thema’s drill video’s en wapens onderdeel van de aanpak.

Overlast – cybercrime
In de driehoek is tevens geconstateerd dat doordat mensen veel thuis zijn, zij meer en eerder overlast ervaren en ook meer zaken opmerken waarvan zij melding doen. De reguliere overlastmeldingen worden op de reguliere manier opgepakt in de daarvoor aanwezige processen. Hier zijn geen knelpunten. De Corona meldingen worden meegenomen in de gehele Corona aanpak en de controles die politie en handhavers uitvoeren.

In de nachtopvang en dagbesteding zijn extra maatregelen genomen om de overlast in de openbare ruimte te beperken. “Tevens zien we een stijging van cybercrime. Dit komt doordat mensen meer online zijn en ook actiever zaken online regelen en kopen. Hier is ook landelijk veel aandacht voor.”

11 REACTIES

 1. Waar zijn de cijfers van de misdrijven die Gemeente Den Helder zelf heeft gepleegd? Want ondermijning is en blijft ook een misdrijf en komt zeer vaak voor bij gemeentelijke instanties…..

   • Ze hebben het zelf altijd over ondermijning. Persbericht na persbericht is er over gepubliceerd. Neem dat dan ook op in de misdaadcijfers.

    En het is gewoon een feit dat ondermijning al jaren schuil gaat bij gemeentelijke organisaties. Niets nieuws aan.

    Dus als je als college van Burgemeester en Wethouders het over misdaadcijfers spreekt. En als college je mond vol hebt over ondermijning, dan moet je dit ook in de cijfers meenemen…..

    En JB, ik weet niet wie je bent, maar heb wel een vermoeden. En als mijn vermoeden juist is. Waarom blijf je bij hoog en laag dit college beschermen? Ondermijning is er zeker ook in Den Helder, en dat moeten wij als burger maar gewoon accepteren?

    En dat jij mijn reactie politiek onwaardig vind, das prima. Maar ik blijf gewoon zeggen wat gezegd moet worden. Ik schop met plezier tegen de heilige huisjes van de politiek…… Huisjes die mede door ondermijning tot stand zijn gekomen….

    • Beste Marc, je vermoeden in deze klopt niet, alhoewel ik op basis van de initialen deze link ook zou leggen. En ik zal de laatste zijn die dit college en de raad zal beschermen, ook ik heb mijn gedachten hierover.

  • nergens iets over het aantal of percentage opgeloste misdrijven?

   ze hadden Schuling nooit moeten laten gaan en deze wereldvreemde kwakbol moeten aannemen

   • Ja Hoor, Schuiling moeten houden ???? hij werd hier op “” handen gedragen”” zeker. Het scheelde niet veel , of hij was hier de stad uitgeschopt.

 2. Peter, je schrijft dat ze ‘Schuling nooit hadden moeten laten gaan’. Over diezelfde man schreef je 26-11-2018 (13:45 u) naar aanleiding van het feit dat hij Dijkhoff kapittelde: ‘ ..stoere jongen/ wit voetje halen/Schuiling is plotseling de held/voor mij is het ’n hypocriet die met ’n misselijkmakenden actie zijn huid probeert te redden.’ Dit in het kader van de (anti)Zwarte Pietendemonstratie.
  Kort daarna: ‘Schuiling lijkt helemaal het spoor bijster te zijn. Hij pakt alles aan om in de schijnwerpers te komen.’

  En vandaag déze opmerking over dezelfde man? Wist niet dat jij zo vergevingsgezind kon zijn.

  • dat is / was een andere Peter wijsneus, beetje beter opletten, ander icoontje is andere gebruiker, “andere Peter” heeft daar laatst nog een opmerking over gemaakt

   plus, met al je gezoek om te zeiken heb je ook nog een foutje in de datum gemaakt, ik heb hier vandaag de 25e niet op gereageerd zoals je loopt te verkondigen maar 2 dagen terug op de 23e, maar kniesoor die hier op let, nu maar weer terug naar het onderwerp?

 3. Peter weet het natuurlijk weer beter.
  Staat altijd klaar, als eerste met commentaar.
  Niet constructief, maar altijd negatief.
  Ik weet niet of het kan,maar van mij mag hij “in de ban”
  Daar wordt DHA alleen maar beter van.

Comments are closed.