Extra parkeerplaatsen voor Lidl in Duinpassage

4

Den Helder – Om de Lidl in winkelcentrum Duinpassage tegemoet te komen wil de gemeente meewerken aan de realisatie van vijftig extra parkeerplaatsen. Die komen op de hoek Dintelstraat en Zoomstraat, zo meldt het college.

Lidl heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken meer parkeren in de nabijheid van hun winkel te willen hebben. Vanuit de gemeente is aangegeven dat een toevoeging van parkeren een groen uiterlijk moet krijgen. In gevoerd overleg is afgesproken dat de gemeente gaat onderzoeken waar en hoeveel parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd.

Op ambtelijk niveau is vervolgens overleg gevoerd met Helder Vastgoed, die in het gebied bezig is Tiny Houses te ontwikkelen. Uitkomst van dit overleg was dat parkeren goed inpasbaar is in het gebied op de locatie hoek Dintelstraat/Zoomstraat en een brede groenzone er omheen gewenst is, ter afscherming van het parkeerterrein van de kavels van de Tiny Houses. De uitbreiding van parkeerfaciliteiten gaat ten koste van twee kavels voor de Tiny Houses.

Inmiddels is overeenstemming bereikt over het aantal parkeerplaatsen die toegevoegd worden, namelijk vijftig parkeerplaatsen op de locatie hoek Dintelstraat/Zoomstraat. Na de zomer wordt verder gesproken over zaken als uitvoering, de zo groen mogelijke invulling, kostenverdeling en de wijze van beheer en gebruik van het parkeerterrein.

4 REACTIES

    • Nee hoor, ik ook. Net als het Gemini en de Schots. Snap niet dat namen moeten veranderen.

  1. Fijn dat de parkeermogelijkheid wordt aangevuld. Vergelijkend met bv winkelcentrum Dorperweert (ongeveer eenzelfde grootte en voedingsgebied) zijn 4 ‘invaliden parkeerplaatsen’ redelijk en zeer gewenst; te denken valt bv aan 1 aan de voorkant bij Vomar, 1 opzij voor het middengedeelte en 2 achter bij Lidl. Dat kan haast niet mislukken want tenslotte heeft ieder van de luxe-set-van-zeven-wethouders invalidenbeleid in zijn portefeuille en Helder Vastgoed is zeker de beroerdste niet.

  2. hoek Dintelstraat/Zoomstraat is nabij? waarom niet op de groenstrook tussen Texelstroomlaan en Zoomstraat, beter bereikbaar ook…. waarom moet de luxe-set-van-zeven-wethouders het altijd ingewikkelder maken dan het hoeft te zijn

Comments are closed.