Later dit jaar alsnog een verkeersveiligheidsplan

1

Den Helder – In antwoord op vragen van Behoorlijk Bestuur laat het college weten dat Den Helder op dit moment geen speciaal verkeersveiligheidsplan heeft, maar dat dit er later dit jaar wel aan zit te komen.

Een verkeersveiligheidsplan werd lange tijd niet noodzakelijk geacht, “omdat verkeersveiligheid altijd de hoogste prioriteit heeft bij het maken van infrastructurele projecten en vanuit dat oogpunt in alle plannen wordt geïntegreerd”, aldus het college.

“In aansluiting op het vorig jaar door het Ministerie van I&M vastgesteld Strategische plan Verkeersveiligheid 2030 wordt samen met de provincie Noord-Holland en de regiogemeenten een Verkeersveiligheidplan opgesteld. Naar verwachting zal dit plan dit najaar kunnen worden gepresenteerd aan de gemeenteraad en daarna worden vastgesteld.”

1 REACTIE

  1. Behoorlijk Bestuur mist dossierkennis, Dat is haar ook niet kwalijk te nemen helaas. Maar als raadslid behoor je je op de hoogte te stellen van de bestaande verkeers veilgheids reglementen als ‘Duurzaam Veilig’ (continuIteit van bestuur). Ik ben het met BB eens dat door veranderingen in het verkeesgedrag. hier amendementen op nodig zijn. Dien die dan in!

Comments are closed.