PVV: “Helderse woningzoekenden zwaar de klos”

25

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft van de provincie Noord-Holland te horen gekregen dat zij een achterstand heeft inzake het huisvesten van statushouders en over de eerste helft van dit jaar 39 statushouders een huurwoning moet aanbieden. Wethouder Tjitske Biersteker stelt dat dit te maken heeft met corona en de gemeente niets kan worden verweten. De PVV is niet blij en stelt dat de Helderse woningzoekende “zwaar de klos” is.

Directeur Robbert Waltmann van de Woningstichting vindt dat Den Helder het wat het huisvesten van statushouders betreft, goed doet. Tevens stelt hij dat als de Woningstichting iemand een woning aanbiedt en die persoon komt niet opdagen, de stichting naar zijn mening aan de verplichting heeft voldaan. Het plaatsen van grotere gezinnen zou volgens hem lastiger zijn, want het ontbreekt aan geschikte huizen in Den Helder.

De PVV is ziedend over deze gang van zaken. “Niet alleen staan er veel Helderse burgers jarenlang op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar dreigt het probleem voor deze groep woningzoekenden zelfs nog groter te worden.” De partij heeft het college een aantal vragen gesteld.

Wachtlijst
Fractievoorzitter Vincent van den Born wil van het college weten hoeveel statushouders Den Helder kan verwachten in het tweede deel van 2020 en hoeveel inwoners van Den Helder momenteel op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en wat de gemiddelde wachttijd op dit moment is? Verder wil hij weten wat de gevolgen van de coronacrisis (in algemene zin) zijn op het huisvesten van alle burgers die momenteel op de wachtlijst staan en wat de gemeente doet om eventuele negatieve gevolgen zo veel mogelijk tegen te gaan?

Ook vraagt de PVV duidelijkheid over de gevolgen van een stijging van te huisvesten statushouders voor de lengte van de wachtlijst voor een sociale huurwoning en de gemiddelde wachttijd? “Kunt u aangeven voor elk jaar van deze raadsperiode en de eerste zes maanden van 2020 hoeveel casussen er zijn van statushouders die niet zijn komen opdagen voor een sociale huurwoning en wat er met deze huurwoningen vervolgens is gebeurd?”

25 REACTIES

 1. Ik verwacht het antwoord van het college al:: ” dit is landelijk en Europees beleid, dat we moeten uitvoeren.”

  U zou ook eens gebruik kunnen maken van het gereedschap dat elk raadslid heeft.

  Gebruik het recht van Enquete eens, Vraag de griffier de verordening op en kijk of de geënqueteerde onder ede staan, anders heeft het weing zin.

  Probeer een interpelatie aan te vragen met daaraan gekoppeld een iniatief voorstel. Een intiatiefvoorstel, moet het college uitvoeren. Als u een meerderheid heeft heeft u wat.

  Met vraagjes en moties schopt u geen deuk in een pakje boter. Moties kunnen afgeraden worden en door het college terzijde worden gelegd

  Maak het raadslidmaatschap leuk, ook voor ons, de burger.
  Dit nutteloze gedoe is alleen maar voor de bühne, daar prikken wij door heen.

 2. Statushouders ? ik ben al sinds mijn geboorte Nederlands staatsburger alleen voel ik mij nu toch wel gediscrimineerd! ik wacht al jaren op een woning en kan dus achter aansluiten omdat statushouders voorgaan, ondanks dat ik zelf de huur en alle overige lasten ga betalen!

   • er zijn 19 woningen nodig voor statushouders er zijn 700 huurwoningen beschikbaar per jaar. lees het anders even na. Dus zwaar de klos ……….

    • er zijn geen 700 woningen beschikbaar, er komen er misschien wel 700 tijdelijk leeg maar met de wachttijden van jaren zijn die keihard nodig om de langdurig woningzoekenden die al jaren ingeschreven staan te huisvesten en het is erg oneerlijk om dan nieuwkomers die nog nooit een poot hebben uitgestoken in dit land zomaar een woning te geven naast de andere voordelen die ze ook al genieten, kan me heel goed voorstellen dat er veel woningzoekenden zijn die hier pisnijdig om kunnen worden en dat degenen die het allemaal wel goed vinden een goed (gekocht) dak boven hun hoofd hebben want dan is het makkelijk praten hè flip

     • De klacht dat andere woningzoekenden door statushouders worden verdrongen is volgens directeur Robbert Waltmann van Woningstichting onterecht. ,,Vorig jaar moesten wij achtendertig statushouders huisvesten. Als je uitgaat van twee personen per woning, heb je het dus over negentien woningen. Elk jaar hebben wij zevenhonderd huurwoningen beschikbaar. Dat is dus nog geen drie procent van het totaal. Als mensen klagen dat hun kind vanwege verdringing door statushouders geen woning kan krijgen, snap ik dat dus niet bron NHD 13-07-2020

     • er zijn geen 700 woningen beschikbaar, er komen er misschien wel 700 tijdelijk leeg maar met de wachttijden van jaren zijn die keihard nodig om de langdurig woningzoekenden die al jaren ingeschreven staan te huisvesten en het is erg oneerlijk om dan nieuwkomers die nog nooit een poot hebben uitgestoken in dit land zomaar een woning te geven naast de andere voordelen die ze ook al genieten, kan me heel goed voorstellen dat er veel woningzoekenden zijn die hier pisnijdig om kunnen worden en dat degenen die het allemaal wel goed vinden een goed (gekocht) dak boven hun hoofd hebben want dan is het makkelijk praten hè flip

 3. Dit land en deze gemeente zijn verloren. En als klap op de vuurpijl zwichten de laffe regenten voor communistisch black lives matters terreur. Strontveegpieten tijdens de Sinterklaas intocht. Het moet niet gekker worden. Sta voor je principes, verdiep je in het feest en erken dat het niks met racisme te maken heeft en een geschiedenis van duizenden jaren heeft.

 4. Oh Jee, de immigranten pikken “onze” huurwoningen en banen in! Blijft toch een vervelend misverstand.

 5. De goedkopere sociale huurwoningen, worden voor de neus van onze kinderen weggekaapt. Alleen het duurdere niet op te brengen segment blijft over. Kinderen die zelfstandig willen wonen , verdienen niet zoveel , dat zij die duurdere segmenten kunnen betalen. Ook verdienen zij te weinig om een woning te kunnen kopen. Die kinderen , zitten soms noodgedwongen nog bij hun ouders thuis omdat er geen of te weinig sociale woningen voor hen zijn . En als die vrij komen , dan worden deze met voorrang toe gewezen aan statushouders. Kortom, deze kinderen zitten gewoon klem.

  • niet alleen de kinderen, wat als er een relatie strand, ben je gedwongen om samen te blijven wonen met alle gevolgen van dien, er zijn niet voor niets continue “familiedrama’s” te betreuren

   • Dan kun je altijd nog terecht bij de bekende Helderse Huisjesmelkers die pand na pand kopen om er kamertjes in te timmeren en vervolgens woeker prijzen vragen.Zoals recent de oude garage van Groet in de Houtmanstraat.Laat ze die ook maar eens aanpakken.

  • De goedkopere sociale huurwoningen en beschikbaarheid! Een andere benadering is dat er geen doorstroming is. De huidige bewoners van deze woningen zijn hier soms zo een 20 a 30 jaar geleden in gekomen en wonen nu “lekker goedkoop”. Deze bewoners zijn sinds die tijd meestal economisch gegroeid, maar willen deze goedkope (sociale) huurwoning niet verlaten. Dit is ook te begrijpen, echter blokkeren ze de doorstroom. M.a.w. de generaties van toen, belemmeren de generaties van nu. Om even in Marine termen te blijven wat past bij deze stad, de matroos van toen woont nu in hetzelfde huis met het salaris van een adjudant. Beetje lullig dan om alleen naar de statushouders en de politiek te wijzen. Hand in eigen boezem steken mag ook. Dus de gemeente/woningstichting bouwt nu ook mooie duurdere woningen/appartementen in de hoop dat “zitters” gaan verhuizen en de weg vrij maken voor de jongeren.

   • Van destijds 450 gulden naar nu 525 euro (1150 gulden) is meer dan 100% verhoging maar het loon/inkomen is geen 100% gestegen, ook zijn er ouderen die het nu van een aow en een beetje pensioen moeten betalen dus het niet doorstromen is niet altijd onwil .

    • Juist, bij pensionering en/of Aow, ga je in inkomen achteruit. Het is een misverstand , dat je dan opeens vermogend bent geworden. Meestal , komt het er op neer , dat je dan gaat verhuizen van de ene sociale huurwoning naar de andere. Ik loop namelijk zelf tegen dat euvel op . Ik heb met mijn vrouw een klein appartement in het centrum. Wij willen daar om verschillende redenen weg. Maar gezien de hoogte van ons inkomen , komen wij alleen in aanmerking voor sociale huur. Wij kunnen niet verhuizen naar de ( hoe graag we dat ook zouden willen) vrije huursector woningen. omdat simpelweg de huren daar niet in overeenstemming zijn met ons inkomen. Met andere woorden , wij zitten ook klem.

     • Alle begrip voor de situaties daar waar het niet kan en in het geval van aow/pensioen kan ik me daar alles bij voorstellen. Ik probeer alleen maar te benadrukken dat het niet alleen ligt bij de politiek of statushouders. Het is te eenzijdig benadrukt en als de politiek het niet zou regelen dan zou er voor deze statushouders weliswaar nooit wat beschikbaar komen. Zeker gezien de reacties van sommigen hier op dit forum. Dus de focus van de PVV/Vincent van den Born is wat mij betreft wat te beperkt, maar wel makkelijk scoren.

   • Bekt natuurlijk wel lekker , de uitspraak van het adjudanten salaris. Maar je vergeet , dat de huren meegestegen zijn.

 6. Dat is geen misverstand Dirky. En niet zeuren als je over een aantal jaren realiseert dat Nederland een hel geworden is door immigratie,
  cultuurafbraak, windmolenparken, economische malaise en sociale onrust. Allemaal veroorzaakt door mensen als jou.

  • Onze Oosterburen hebben een treffend woord voor al dit soort angsten: Überfremdung.
   De geschiedenis kent vele voorbeelden hiervan als mensen daar echt in gaan geloven………..

 7. Er is ook veel gesloopt en er zijn weinig sociale huurwoningen gebouwd. Dan kan D66 van Den Helder wel moe worden van die vragen, maar de woningzoekenden worden moe van het wachten, en dat geldt niet alleen voor de woningzoekenden van Den Helder. Sommige mensen hebben gewoon weinig inlevingsvermogen.

Geef een reactie (heeft u wel de spelregels gelezen?)

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.