Rijk en regio investeren 10 miljoen in de Regio Deal

4

Den Helder – Rijk en de regio Kop van Noord-Holland willen de kwaliteit van leren, werken en leven in de Kop verbeteren. Hiervoor is tien miljoen euro beschikbaar gesteld. De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland richt zich op de versterking van kennis en talent, maritieme innovatie en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio van start met de uitvoering.

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Kop van Noord-Holland om uit te werken tot een Regio Deal. Er waren in totaal 14 voorstellen ingediend. De Kop van Noord-Holland is op een aantal punten kwetsbaar, zoals door verwachte krimp van de (beroeps)bevolking en ook door een eenzijdige economie die zich vooral richt op de publieke sector, maritieme bedrijvigheid en toerisme. Bovendien kent de regio een grote opgave op het gebied van de (toekomstige) energievoorziening.

De komende jaren wordt meer geïnvesteerd in opleidingsmogelijkheden, maritieme innovatie en waterstofeconomie. Rijk en regio willen hiermee mensen stimuleren om in de technische en maritieme sector in de regio aan de slag te gaan. En hier een opleiding voor te volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in innovaties, zoals de ontwikkeling van maritieme drones. Daarnaast zet de Regio Deal in op een toekomstbestendige positie van de Kop van Noord-Holland bij de energietransitie. Onder meer door (versnelde) uitvoering van (innovatieve) projecten die bijdragen aan de waterstofeconomie. Zoals de mogelijke productie van blauwe waterstof.

Rijk en regio
De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Beide dragen hier financieel in bij: het Rijk stelt 5 miljoen euro beschikbaar. De provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder leggen gezamenlijk ook vijf miljoen euro in. Daarmee is de begroting van tien miljoen euro voor de deal rond.

Zita Pels, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “We zijn blij dat we de Regio Deal kunnen uitvoeren. Met deze deal kunnen we – in samenwerking met de ministeries, de gemeenten en bedrijven in de Kop – bijdragen aan de bredere welvaart voor de inwoners in de Kop van Noord-Hollland en perspectief bieden voor maritieme innovaties. De maritieme drones zijn een prachtig voorbeeld van zo’n innovatie. Ook kunnen we stappen zetten voor maatwerk voor technisch maritiem onderwijs en opleidingen én voor de waterstofeconomie.”

Kees Visser, wethouder gemeente Den Helder: “We willen dat meer mensen kiezen voor vooral de technische en maritieme sector. Daar is grote vraag naar in de regio. Om dat te bereiken investeren we in kennis, waterstofeconomie, werkgelegenheid én innovaties. Zo bouwen we verder aan een toekomstbestendige regio waar mensen graag willen leren, werken en wonen.”

Partners
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en het regionale samenwerkingsverband De Kop Werkt! is deze deal tot stand gekomen. Vanwege de verbondenheid van de marine bij de ontwikkelingen in de regio, zijn ook de Koninklijke Marine en het Rijksvastgoedbedrijf actief betrokken bij de totstandkoming van deze Deal.

De Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland is te vinden op www.denhelder.nl/regiodeal.

4 REACTIES

  1. Hou die Visser nou buiten de deur in dit project anders sta je weer met lege handen, hoor in dit stukje het woord “drones” al vallen.

  2. De waterstof economie wordt als redding gepresenteerd. Niemand in de politiek gaat op zoek naar de energiebalans hiervan. Zij die fit wel doen ontdekken dat deze economie een verdienmodel is voor weinigen en armoede brengt aan velen. Het is verbijsterend dat zij die geroepen zijn als Vollsvertegenwoordiger zo schaamteloos falen en het volk zo benadelen.

  3. Indien je alle mislukte,niet te zake doende projecten van ,,de kop werkt.. een overzicht tentoonstelling zou willen inrichten,in het lege V& D pand heb je nog ruimte te kort.
    Die zijn maar in een ding zeer goed nl het laten verdampen van overheid subsidies.

  4. Te veel partners, zijn als kikkers in een kruiwagen, met het bekende bestuurlijke gekwaak op niks af.

Comments are closed.