Vragen over verkeersafwikkeling en -veiligheid Willemsoord

14

Den Helder – Vier fracties hebben bij het college vragen ingediend over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid van Willemsoord. Dit in verband met de plannen voor de vestiging van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72. Volgens D66, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de PVV zijn veel (financiële) consequenties nog onduidelijk.

“Om als gemeenteraad een gewogen keuze te kunnen maken dienen alle consequenties en daarbij behorende kosten inzichtelijk te zijn”, zo stellen de vragende fracties. Zij willen onder meer weten:

● Welke verkeersmaatregelen, met de daarbij behorende kosten, worden voorzien om het voetgangers-, fiets/bromfiets- en autoverkeer, op een veilige manier van/naar Willemsoord te geleiden?
● Wordt, en zo ja op welke locatie, een in/uitstapplaats voor openbaar vervoer gerealiseerd en welke kosten brengt dit met zich mee?
● Wordt, en zo ja op welke wijze, wordt de doorgang tussen gebouw 51 en gebouw 52 verkeersveilig gemaakt voor zowel gemotoriseerd als fiets/voetgangersverkeer en welke kosten zijn hiermee gemoeid?
● Wordt, en zo ja op welke wijze, het doorgaande verkeer van/naar Texel en het afslaande/overstekende verkeer via de hoofdingang Willemsoord op de Weststraat gereguleerd en welke kosten zijn hieraan verbonden?
● Welke consequenties hebben de voorziene aanpassingen van Willemsoord Noord (zoals de afsluiting van de ingang bij het Marinemuseum) voor de verkeersproblematiek op Willemsoord en het maximaal aantal bezoekers aan evenementen op Willemsoord en hoe worden deze gemitigeerd en tegen welke kosten?

14 REACTIES

 1. goh nu al deze vragen vanuit de “roadrunner” raad miep miep die het publiek pas een jaar plus bezig houden?

 2. Beter op tijd vragen dan te laat peter, zij komt teminste op voor Den Helder en volk kan ik van andere besturen niet zeggen en van gemeente, want die luisteren niet naar hun burgers.

  • “Volgens D66, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de PVV” en dan “zij komt”?

 3. Ongetwijfeld komt er een antwoord waarin uitgelegd wordt dat dit allemaal zorgvuldig is bekeken/onderzocht en dat er gepaste maatregelen genomen gaan worden.En dat dit allemaal is opgenomen in de begroting.
  Zaak afgedaan .Volgende onderwerp .

  • volgens de gemeente Den Helder niet, hier moet een praalpaleis van 40 miljoen euro komen?
   voor ambtenaren die tegenwoordig thuis “werken” en burgers die alles online regelen ja, maar “onze” dinosaurussen als Nobel met z’n 7 dwergen hebben hier geen benul van, die leven nog in het jaar nul

 4. Hier een feit in 2011 is er door een rechter bepaald dat de gebouwen monumentaal status te geven mag dus niks aan het uiterlijk van de panden veranderd worden

 5. De Gemeente , gokt op de aanleg van een toegangs/uitgangsweg over het oude onderzeedienst /bewapenings terrein ,via de aan te leggen nieuwe sluis/brug over het Boerenverdriet naar het het Nieuwediep. Zo ontstaat er een eenrichtingscirculatie op WO. Zij vergeten echter , als dat gebeurd , er een grote druk komt op het toch al smalle Nieuwediep en de Kruising Moorman brug van Kinsbergen brug Binnenhaven/Ruygweg. Kortom, er moet tegen enorm hoge (exstra) kosten , een hele nieuwe infrastructuur van wegen en aanpassingen moet worden aangelegd om het WO terrein te ontsluiten. En dat alleen voor een totaal overbodig gemeentehuis op WO. De gemeente , kan niet met het argument komen , dat dit al is ingecalculeerd is in de totale kosten , want dat die weg over het defensie terrein er komt , is nog niet duidelijk .

 6. Maak je niet druk. Hoe het ook geregeld wordt wij burgers betalen wel voor dit hele waardeloze plan.

 7. Kijk Kobus, daar maak ik mij wel druk over. Het betekend dan weer een lastenverzwaring voor de bevolking. Een lastenverzwaring die h helemaal niet nodig is, omdat er andere alternatieven zijn voor een nieuw stadhuis, en vele tientallen miljoenen goedkoper.

  • yep, Kerkgracht behouden, ambtenaren thuiswerken, een stuk of 3 roterende steunpunten voor zaken die persoonlijk geregeld horen en voor bijvoorbeeld de ouderen, burgers de rest online regelen

Comments are closed.