Acceptatiecriteria voor hypotheken en bedrijfsleningen aangescherpt

0

Banken hebben hun acceptatiecriteria voor hypotheken en bedrijfsleningen aangescherpt als gevolg van de coronacrisis. Verdere aanscherping wordt verwacht.

Acceptatiecriteria aangescherpt

 

Banken zijn strenger geworden bij de aanvraag voor een hypotheek of bedrijfslening. Dit blijkt uit een drie maandelijkse enquête van De Nederlandsche Bank onder de 7 grootste banken van Nederland. Zij geven aan de afgelopen maanden hun acceptatiecriteria te hebben aangescherpt.

Met de aanscherping anticiperen banken op de economische gevolgen van de coronacrisis. Als bedrijven en gezinnen moeite krijgen om leningen terug te betalen, dan neemt het kredietrisico van banken toe.

Minder makkelijk een hypotheek

Welke acceptatiecriteria zijn aangepast wordt niet bevraagd in de enquête. Uit eerder onderzoek van FX.nl bleek al dat veel banken hun werkwijze voor een hypotheek hebben aangepast op de volgende punten:

 

  • Inkomensdocumenten mogen niet ouder zijn dan 2 maanden.
  • Inkomensbepaling Loondienst (IBL) bij een flexibel dienstverband wordt niet meer geaccepteerd.

Banken strenger bij bedrijsleningen

Het aantal aanvragen voor bedrijfsleningen nam het tweede kwartaal voor toe, met name door MKB-ers. Volgens banken kwam dit door hogere uitgaven voor voorraden en werkkapitaal. Ook werden bestaande leningen vaker heronderhandeld, aldus de banken.

In de enquête geven banken aan ook voor bedrijfsleningen de acceptatiecriteria te hebben aangescherpt. Dit is opvallend omdat de trend elders in Europa juist tegenovergesteld is. Banken in Frankrijk, Spanje en Italië geven aan soepeler om te gaan met leningaanvragen van het MKB.

Voor het komende kwartaal verwachten banken een verdere aanscherping van de acceptatiecriteria. Dan worden de economische gevolgen van de coronacrisis meer merkbaar en neemt het kredietrisico op de langere termijn toe, aldus DNB.