OV-reiziger geeft de bus een 7,8

0

Regio – Het busvervoer in de regio Noord-Holland Noord krijgt gemiddeld een 7,8 van de reiziger. In deze regio’s verzorgt de provincie Noord-Holland het busvervoer. In het “Jaarverslag 2019 Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland” valt verder te lezen dat 90 procent van de bussen op tijd rijdt en dat er steeds meer bussen zonder uitstoot (zero-emissie) komen.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland: “Ik ben heel trots op de hoge waardering van onze reizigers. Dat is meer dan alleen een welverdiend schouderklopje voor de chauffeurs en andere medewerkers. Goed gewaardeerd openbaar vervoer wordt ook goed gebruikt. Iedereen die de bus pakt in plaats van de auto, draagt bij aan de leefbaarheid in Noord-Holland.”

Aanbod
In totaal biedt de provincie 67 buslijnen aan in de regio Noord-Holland Noord, waaronder elf buurtbussen, tien scholierenlijnen en de Texelhopper. De meeste buslijnen van de provincie rijden in Noord-Holland Noord. Dat is in oppervlakte dan ook het grootste concessiegebied. Het aantal reizigers in Noord-Holland Noord is in 2019 vrijwel gelijk gebleven. Op de Helderse lijn 34 (van en naar De Schooten) lijkt het aantal passagiers af te nemen. Het aantal bussen dat op tijd rijdt is opnieuw iets toegenomen en ligt net onder de 90 procent.

De klanttevredenheid wordt jaarlijks door het CROW in de landelijke OV-klantenbarometer gemeten. De reiziger geeft het busvervoer in Noord-Holland Noord gemiddeld een 7,8, wat gelijk is aan het landelijke cijfer. In dezelfde barometer laten reizigers weten vooral verbetermogelijkheden te zien in het aantal haltes en stiptheid. Verder valt op dat alhoewel chauffeurs meer incidenten melden dan in 2018, de reiziger de sociale veiligheid in 2019 vrijwel even hoog waardeert met een 8,1 (was 8,0).

Minder uitstoot
De provincie wil dat de bussen die in haar opdracht rijden zo min mogelijk uitlaatgassen produceren en streeft daarom naar zo veel mogelijk elektrische bussen. Eind 2019 was bijna 34 procent van alle bussen in Noord-Holland Noord elektrisch.

De provincie Noord-Holland verleent in drie regio’s het alleenrecht voor het verzorgen van openbaar (bus)vervoer, de Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. In alle drie deze concessiegebieden verzorgde Connexxion in 2019 het openbaar vervoer in opdracht van de provincie Noord-Holland. In het gebied rondom Amsterdam is de Vervoerregio Amsterdam verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

Maatregelen coronavirus
Terwijl in 2019 het aantal reizigers nog steeg, is in 2020 het gebruik van het openbaar vervoer afgenomen door de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus COVID-19 onder controle te houden. De impact hiervan op het OV-gebruik op lange termijn is nog niet te bepalen. Provincie Noord-Holland houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Samen met vervoerders en andere opdrachtgevers in het openbaar vervoer onderzoeken we wat vervoerders nodig hebben om Noord-Holland bereikbaar te houden en reizigers veilig te laten reizen.