Diploma voor 20 studenten Marine

0

Den Helder – Op het Koninklijke Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder hebben vrijdag twintig studenten hun diploma voor officier gekregen. Zij maakten deel uit van een groep van zeventig geslaagden. De rest krijgt hun diploma op een volgend moment.

De net gediplomeerde officieren kregen van Commandant KIM kapitein ter zee Wilko van Zanten direct een uitdaging mee: zij moeten de ouderen laten zien wat zij in huis hebben. “Jullie zijn de toekomst en de toekomst is nu”, zei hij in zijn speech.

Van Zanten benadrukte dat de officieren aan een interessante tijd beginnen. “Een tijd met perspectief. Voor het eerst sinds lange tijd gaat de marine eenheden vervangen voor nieuwe. Ook is begonnen met initiatieven die moeten leiden tot concrete verbeteringen op allerlei gebieden.”

Keihard nodig
Er komen dus niet alleen nieuwe schepen en betere spullen, maar er moet binnen de marine ook anders gewerkt en gedacht worden. En dat vraagt volgens de commandant om eigenaarschap, durf en leiderschap. “Om die omslag te maken hebben we jullie, jonge officieren, keihard nodig.”

Het is de bedoeling dat de marinemannen direct aan de slag gaan. Dat is in veel gevallen dus al gebeurd. Zij worden bijvoorbeeld ingezet voor piraterijbestrijding in de Indische oceaan of voor drugs- en criminaliteitsbestrijding in het Caribisch gebied. Dichterbij huis helpen zij bij mijnenruiming op de Noordzee en in de aanlooproutes naar Rotterdam.

Van Zanten is ervan overtuigd dat alle geslaagden goed terecht komen. “Een ding is wel zeker, jullie hebben tijdens de opleiding voldoende bagage meegekregen om de uitdagingen die in de toekomst liggen op te pakken en tot een goed einde te brengen”, zei hij. “Ik wens jullie veel succes en vooral veel plezier toe in jullie verdere loopbaan.”