Een Knallend Succes

9

Eens zijn de grondbeginselen van Behoorlijk Bestuur vastgelegd. Deze grondbeginselen beschrijven eisen die aan het bestuur door de overheid worden gesteld. U kunt deze beginselen via Google vinden. Omdat ik twijfelde of de lokale overheid deze beginselen toepaste heb ik met enkele meeliggers de lokale partij voor Behoorlijk Bestuur opgericht. Deze broodnodige partij bestaat gelukkig nog steeds. Behoorlijk Bestuur heeft mijn volle steun.

Het is de landelijke overheid die kampioen is in het schenden van de beginselen. De lokale overheid die braaf in het kielzog van de landelijke overheid mee vaart is daarom medeplichtig.

Er valt in dit opzicht veel te verhalen over de aanpak van Covid, over de behandeling van de boeren, over de stikstof aanpak, over immigratie, over de blinddoek die vrouwe Justitia niet meer draagt. Ik wil het hier hebben over energievoorziening. Dit, omdat ik op dit gebied geen leek ben.

Geheel zonder bewijsvoering voor de noodzaak is in onze wereld de oorlog tegen CO2 begonnen. Ons wordt wijs gemaakt dat CO2 een giftig gas is dat de atmosfeer in een broeikas verandert, waardoor er verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat hiervoor ieder bewijs ontbreekt wordt niet van belang geacht. Dat CO2 met zonlicht en water het leven in stand houdt, wordt ook niet van belang geacht.

Oplossing
Maar, zoals dat dan gaat bij dit soort religieuze paniek verhalen, men biedt een oplossing aan. Een oplossing die is bedacht aan de klimaattafels, waar slechts zij die bij voorbaat het eens waren met de oplossing, welkom waren. U en ik zijn daar niet vertegenwoordigd. Waarom ook ? Per slot van rekening zijn u en ik alleen geschikt om het geld voor de oplossing te leveren. Dat u en ik daardoor aan de bedelstaf kunnen geraken wordt ook al niet van belang geacht. Integendeel, er wordt beweerd dat wij allen er op vooruit gaan. Immers, het klimaat wordt gered.

Enkele jaren geleden schreef ik een open brief naar de gemeenteraad en het college van B&W. In die brief zette ik vraagtekens bij het besluit van de raad om Den Helder energieneutraal te maken. Zowel raad als college weigerden mijn brief te beantwoorden. Dat had een reden. Zij hadden, en hebben nog steeds, geen benul van de antwoorden. Ik onderhield daarop een korte emailwisseling met Schuiling. Dit eindigde met de bewering van Schuiling dat er iets tegen de klimaatverandering moest worden gedaan en dat we dan later wel zien of het helpt. Dat wij met zijn allen hiervoor krom moeten liggen, leek Schuiling niet te deren. Helaas kom ik deze redenatie ook nu tegen.

Verbouwing
En zo werd in ons land de verbouwing gestart. Het land en de Noordzee moet volgeplempt worden met windmolens en zonnepanelen. Dat is bijzonder. Windmolens en zonnepanelen leveren energie op momenten die hen uitkomt. En dat is veelal wanneer het ons niet uitkomt. En daarom moeten er gemiddeld drie keer meer molens en zonnepanelen worden gebouwd dan wij gemiddeld nodig hebben. Wat dat aanricht in os land en op zee, daar wordt niet om gemaald.

Wanneer u enig idee wilt hebben wat dit betekent adviseer ik u het gratis van het internet te downloaden boekje “Without The Hot Air” te lezen. Dat boekje geeft een idee over welke groot orden het gaat. Dat sedert de intocht van de zakrekenmachine en het verwaterde onderwijs het begrip groot orde van getallen in de Tweede Kamer niet meer zo leeft is een handicap. Die windmolens en zonnepanelen worden aangeprezen met de hoeveelheden huishoudens die van elektriciteit kunnen worden voorzien. Dat deze huishoudens slechts een fractie van de totale energievraag beslaan wordt gemakshalve vergeten.

Omdat al die windmolens en zonnepanelen elektriciteit leveren op momenten dat wij dat niet nodig hebben, is opslag bedacht. De via elektriciteit aangevoerde energie wordt opgeslagen in waterstof. Die waterstof moet wel eerst worden aangemaakt. Dat daarbij veel van de energie verloren gaat, wordt ook niet van belang geacht.

Waterstoffabriek
En zo ontstaan de plannen voor een waterstoffabriek. Wanneer u de eigenschappen van waterstof googelt dan valt op dat deze stof bijzondere eigenschappen heeft. Het heeft bijvoorbeeld een lage energiedichtheid en wanneer u met uw waterstofauto een redelijke actieradius behoeft, dan staat het vat onder uw auto al gauw onder 750 bar druk. Waterstof heeft een bijzondere bijnaam. Die bijnaam is “knalgas”. Even op Youtube een filmpje van de ramp met de Zeppelin Hindenburg in 1938 bekijken levert ook al informatie op.

Het verbranden van waterstof levert water op. Waterdamp staat bekend als een effectiever broeikasgas dan CO2. De logica ontgaat mij daarom. Den Helder is, zonder te weten, of te willen weten, wat het streven naar energieneutraal betekent, doende met zonnecellen en windmolens. Daarbij moet een waterstoffabriek komen. Dat is goed voor Den Helder en de lokale economie. Het wordt een knallend succes, zo schreef de directrice van het havenbedrijf. Het biedt werkgelegenheid, zo oreerde de wethouder van de ondernemerspartij.

Behoorlijk Bestuur
Aan behoorlijk bestuur wordt niet gedaan. Ons wordt niet verteld dat van het gas af onnodig en schadelijk is, dat windmolens en zonnecellen de energieprijs opdrijven, dat de waterstofproductie kostbaar is, dat een kleine groep er schaamteloos aan verdient en……dat de werkgelegenheid via de belastingafdracht door de werkers zelf wordt betaald. Dat de subsidie waarop dit alles draait door ons allen via de belastingen wordt opgebracht.

Misschien is het meest trieste de uitsluiting van kernenergie. In de USA, Engeland en China zijn hoopvolle ontwikkelingen gaande die daadwerkelijk innovatief zijn. Zo is er de Thoriumcentrale die compact kan zijn en die ook kernafval uit conventionele kerncentrales kan stoken. Met windmolens en zonnepanelen blijven wij hopeloos achter.

Roel Prins

9 REACTIES

 1. Uitstekend stuk Roel Prins. Uit mijn hart gegrepen. Het is totale waanzin waarin wij anno 2020 leven.

 2. Eindelijk iemand die wakker is. En nu maar hopen dat hij met dit stuk ook de ogen van de Raad en B&W opent!

  • Deze, het zal wel zo wezen raad, die overal in meestemmen, omdat er totaal geen diepgaande kennis over dit onderwerp in de raad aanwezig is , vragen om de ogen te openen ? Zeker , de oppositie op bepaalde partijen na , lopen gewoon aan de leiband van de coalitie mee .

 3. De Provincie Noord Holland stelt zich ten doel om jaar lijkt 4,2 TWh aan zogenaamde duurzame elektriciteit op te wekken. Voorwaar een bijzondere doelstelling. Dat de stook van biomassa nog steeds op de agenda staat en dat de provincie niet begrijpt dat hier niets duurzaams aan te ontdekken valt, moeten wij met zijn allen even vergeten. Dat de stook van biomassa in centrales dienaar wens elektriciteit kunnen leveren veruit de grootste bijdrage aan zogenaamde duurzame elektriciteit levert ook maar even vergeten.
  Let wel het gaat hier om elektriciteit. Ofwel energietransport via de elektrische kabel. Laten we eens ervan uitgaan dat deze 4,2 TWh moet worden geleverd door zonnepanelen en windmolens. En laten we ervan uitgaan dat het positieve hiervan is dat zowel wind als zon gemiddeld 30% van het geïnstalleerd vermogen leveren. En daarmee komen we uit op het verschil tussen vermogen en energie.
  4,2 TWh per jaar betekent dat er, omdat een jaar 8760 uren bevat gemiddeld ieder uur 479 miljoen KW in bedrijf moet zijn. En omdat wind en zon gemiddeld 30% van de tijd energie leveren moet gemiddeld 1500 miljoen KW geïnstalleerd zijn. Dit zijn 500 windmolens van 3 MW. Wanneer dit met zonnepanelen moet dan zijn hiervoor zo’n 16 miljoen panelen benodigd.
  Deze getallen beziend begrijpt u waarom biomassa tot duurzaam is verklaard. Dat met zonnepanelen en windmolens wordt niks !
  Zoals ik in mijn artikel al schreef. Wind en zon leveren elektriciteit niet altijd op gewenste momenten. Wanneer we de waterstoffabriek aan de elektra tiet hangen dan zal er veelvuldig een beroep moeten worden gedaan op d conventionele centrale. Immers het in bedrijf houden van de waterstoffabriek in die zeldzame gevallen dat wind en zon een elektriciteit overschot leveren is economische zelfmoord.
  Bovendien hebben we een elektriciteitsnet waar elektriciteit wordt geleverd door allerlei centrales. Het net weet niet of er wat van zonnepanelen of windmolens komt.
  Ik vraag mij echt af hoe het komt dat zich intelligent vindende politici zo halsstarrig met deze kostbare en chaotische energie transitie meegaan.
  Een beetje gemeenterad met ruggengraat weigert medewerking.

  nb: mocht ik mij een nul of zo verrekend hebben dan hoor ik dat graag.

 4. En dat alles terwijl de behoefte aan elektrisch vermogen nog flink zou toenemen als het gemotoriseerd verkeer grootschalig van benzine en diesel zou overstappen op elektrisch.

 5. ze willen rennen voordat ze kunnen kruipen, weer zo’n project wat onnodige miljarden gaat kosten omdat het niet overdacht is en men het veel te snel willen implementeren, evolutie kost tijd gun het de tijd om gezond te groeien

 6. Chapeau meneer Prins!
  Zo is het precies.
  En allemaal bedacht om er grof geld mee te verdienen en zich evengoed roomser dan de
  paus voor te doen.
  Het is georganiseerde misdaad oftewel overheidsmaffia.

Comments are closed.