Nieuwe vergadercyclus raadscommissies

4

Den Helder – De vergadercyclus van de raadscommissies wordt aangepast. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen, zo laat de raadsgriffie weten. De wijziging gaat in op maandag 14 september 2020.

De systematiek van drie commissievergaderingen per cyclus blijft hetzelfde. Ook de locatie Kerkgracht blijft voor de commissies de vergaderlocatie. Alleen wordt in verband met de coronamaatregelen niet meer parallel vergaderd, maar zijn de vergaderingen gespreid over drie avonden in de week. Concreet leidt dit tot de volgende verdeling van de commissievergaderingen:
– de commissie Bestuur en Middelen op maandagavond
– de commissie Maatschappelijke ontwikkeling op dinsdagavond
– de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op woensdagavond

De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal. Pers en publiek zijn weer van harte welkom bij de commissievergaderingen. Vanwege de beperkte ruimte moet iedereen zich wel uiterlijk 24 uur voor aanvang aanmelden via griffie@denhelder.nl, zodat er niet te veel mensen op de publieke tribune zitten en ook daar de onderlinge afstand gehouden kan worden. Alle aanwezigen dienen zich tevens ter plaatse te registreren.

4 REACTIES

  1. Eindelijk worden de agendapunten van de raad weer democratisch behandeld zoals het hoort.

  2. Al maanden geen corona meer gevonden, alleen andere vervuiling met PCR-testen,door ANP rond gebruld als positieve Coronatest, dit is een aanslag op het democratisch proces!
    Ik geef mijn naam niet op als ik een democratisch proces wil bijwonen!

    • Verdiep je eerst eens in hoe een PCR test werkt, voordat je ongenuanceerd begint te brullen. Je zal nog opkijken hoe ingewikkeld de uitleg over de werking van zo,n test is . Ik heb het geprobeerd , om de uitleg zo goed als mogelijk te volgen , maar raakte al snel de weg kwijt op het gebied van DNA en verdere zaken waar je duidelijk voor gestudeerd moet hebben . Het is als leek zijnde al snel niet meer te volgen.

  3. U komt met een veronderstelling die u niet hard maakt. En dat u problemen heeft met de werking van de PCR -test is uw zaak…Op mijn feitelijke constatering, gebaseerd op eigen RIVM cijfers reageert u niet. Jammer gemiste kans.

Comments are closed.