Gemeente stelt veiling kunst Scholte uit

33

Den Helder – De gemeente heeft de veiling van de kunstcollectie van Rob Scholte uitgesteld, zo laat zij weten aan de gemeenteraad. De voorzieningenrechter heeft op 7 oktober mondeling vonnis gewezen op hoofdlijnen. Hij heeft geoordeeld dat de kunstcollectie executoriaal verkocht mag worden en dat Bva Auctions, de partij die hiertoe door de gemeente en de deurwaarder is aangewezen, een geschikte partij is hiervoor.

De executoriale verkoop zoals gepland mocht echter nog niet aanvangen, omdat het advocatenkantoor van de voormalig gebruiker door de voorzieningenrechter is aangewezen als de partij met de oudste executoriale titel en daarmee is het eerst aan haar om binnen een redelijke termijn met de executie aan te vangen.

De voorzieningenrechter heeft aangekondigd om uiterlijk binnen twee weken na 7 oktober jl. met een schriftelijk vonnis te komen. “Wij wachten dit vonnis af”, aldus het college.

33 REACTIES

 1. Ik herinner dat eens ene Michiel Wouters aanwezig was bij gesprekken van een wethouder met Scholte. De wethoudster werd ervan verdacht er in die gesprekjes Bols van te maken. Of Wouters toen het rechtmatige belang van Scholte belangrijk vond is nu de vraag !

 2. Wat een grootmoedigheid , De Gemeente stelt de veiling uit. Hoe praat je een vernietigend oordeel van de rechter wat de gemeenschap heel veel geld gaat kosten door hun eigen stupiditeit recht. De Veiling is door de rechter verboden , de gemeente stelt helemaal niets uit ! De advocaat van Scholten heeft de eerste rechten om openbaar te verkopen, daar hij de eerste en oudste rechten van de beslaglegging heeft. Als de advocaat van Scholte overgaat tot veiling , dan vist de gemeente naar de kruimels die overblijven.

 3. wat zou het toch fijn zijn als die opslag door de bliksem zou worden getroffen en volkomen in de as werd gelegd. Meteen :einde discussie.

  • Interessant punt. Rob Scholte vindt dat het veilingbedrijf niet over de kennis beschikt om zo’n kunstcollectie te verkopen. Er zou eerst een taxateur met kennis moeten komen om de boel te taxeren voordat het wordt geveild. Maar het Rob Scholte Museum zou dan toch al een taxatierapport moeten hebben voor de brandverzekering. Waar was de boel voor verzekerd toen het museum nog open was?

 4. Uit bovenstaande berichtgeving blijkt wederom hoe de gemeente manipuleert met het waarheidsgehalte. De gemeente stelt helemaal de aangekondigde veiling niet uit maar de rechtbank Alkmaar heeft bij vonnis de gemeente Den Helder BEVOLEN om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de aangekondigde veilingen in de periode oktober 2020/maart 2021 te staken!!! Dit is de realiteit en ik vind het meer dan ernstig dat een overheid -in casu- de gemeente Den Helder- bewust haar burgers gewoon voor de gek houdt. Ook vind ik het kwalijk dat Den Helder Actueel zonder hoor en wederhoor deze berichtgeving van de gemeente gewoon overneemt. Basis voor de journalistiek is toch op zijn minst objectiviteit? Voor de volledigheid: De gemeente is als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, in totaal ongeveer 5600.– euro, EXCLUSIEF de declaraties van de stadsadvocaat in deze Kort Geding Procedure welke zeker al weer 10.000.– euro zullen bedragen. Het wordt de hoogste tijd dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan alle stukken in alle lopende procedures -en niet alleen tegen Rob Scholte- eens serieus bestudeert en zich erin verdiept en niet als makke lammetjes achter het College aanloopt.
  In de zaak van de Onkruidbestrijding heeft de Hoge Raad recentelijk de vonnissen van het Gerechtshof te Amsterdam bekrachtigd en dient de Gemeente minstens 2 miljoen euro aan de eisende partijen te betalen. Dan spreek ik nog maar niet over de minstens 1 miljoen euro aan advocaat- en proceskosten in deze 8 jaar durende procedures waarin 5 tussenvonnissen zijn gewezen. Wat doen onze 7 wethouders eigenlijk in het belang van de burgers van Den Helder? Dienen zij deze belangen wel of dienen zij hun eigen belangen? De burgers mogen deze vraag zelf beantwoorden en vertalen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen…

  • Om binnen een redelijke termijn met de executie aan te vangen!
   En dat zal toch denk ik niet eerder zijn dan het hoger beroep volgend jaar ergens in April geloof ik. Trouwens, en dan nog maar afwachten wie wie moet gaan betalen 🙂
   Zal ook de laatste dure rechtszaak van de Gemeente niet zijn, ze zijn er gek op. Maar hoe komt het toch iedere keer zover?

  • Je hebt helemaal niets aan die 7 wethouders, net zo min dat je iets hebt aan die onzichtbare nep burgemeester, ook de meeste ambtenaren kun je het best meteen op straat zetten met hun praatgroepjes, managers, en omgekeerd werken, het enige wat ze doen is het binnenhalen van hun honarium en de burgers kleineren en afwijzen, je hebt meer aan een paar oude kapotte schoenen…..

 5. Ik bedank Loes Vermeer-Lagerveld voor haar uitgebreide verslag en ben eveneens van mening dat de Gemeenteraad haar controlerende taak op het College in hoge mate verzaakt.

 6. Als aanvulling op mijn eerdere reactie wil ik nog het volgende onder de aandacht brengen. In deze uitspraak heeft de rechtbank wederom uitgesproken dat sprake is van onrechtmatig handelen door de gemeente Den Helder jegens Rob Scholte. In een eerder vonnis van 28 februari 2019 heeft de Rechtbank ook bepaald dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens Rob Scholte, van welk vonnis de gemeente in hoger beroep is gegaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Deze zaak loopt nog steeds en zal verder in april 2021 worden behandeld. Er lopen nog meerdere zaken, ook tegen de firma Tuin, waarvan de verdere behandeling eveneens in 2021 zal worden voortgezet. Gemakshalve kan de gemeenteraad zich nu wel afvragen of het advocatenkantoor wel goed heeft gehandeld of een zwak kantoor is maar zou men zich niet eens moeten afvragen of in deze sprake is van een zwakke zaak? In deze werd eerst de zaak namens de gemeente behandeld door een zeer gevestigd advocatenkantoor Nauta Dutilh maar de gemeente verloor in het vonnis van 28 februari 2019. Dat is dan niet de schuld van het advocatenkantoor, neen het was gewoon een zwakke zaak. Dan maar een ander advocatenkantoor Schenkeveld te Alkmaar. Nu WEER verloren wegens onrechtmatig handelen en wederom de vraag of het aan het advocatenkantoor ligt? Gemeenteraad, verdiep je eens serieus in ALLE rechtszaken en vraag je eens af of niet heel gemakkelijk met gemeenschapsgelden eindeloos en kostbaar wordt geprocedeerd en in al deze zaken meer sprake is van het onvermogen van de raad en het College om oplossingsgericht en in het belang van Den Helder bezig te zijn. Het lijkt er zeer sterk op dan men bezig is het eigen ego te strelen maar het is diep treurig dat de bekende historicus Raymond van den Boogaard (oud redacteur NRC Handelsblad) naar aanleiding van dit laatste vonnis een artikel heeft gepubliceerd waarin hij heeft vermeld: “”Den Helder moet zich diep schamen”” waar ik het geheel mee eens ben. Zie zijn hele publicatie op de site van het Rob Scholte museum…..

 7. Ik zie vooral uit naar het moment waarop Rob Scholte de kunst van de gemeente laat veilen, omdat het Palermo aan het Marsdiep niet in staat is om de schadevergoeding die ze de kunstenaar verschuldigd zijn te betalen. Dan blijkt “De Bolder” een negatieve waarde te vertegenwoordigen. Alleen door het betalen van een verwijderingsbijdrage kom je ervan af.

 8. Wat even van mijn hart moet, is de eenzijdige stellingname dat de belastingbetaler dient op te draaien voor het falende gemeentebeleid.
  Ik geloof dat medeburgers zoals Loes Vermeer Lagerveld en Dick Berts voor dezelfde instant houding zorgen; zeg maar het 1 + 1 = 3 effect in negatieve zin. Elkaars rechtsgang in stand houdend. Daarmee mij, als belastingbetaler, belastend.

  Ik citeer Loes Vermeer Lagerveld:

  “verdiep je eens serieus in ALLE rechtszaken en vraag je eens af of niet heel gemakkelijk met gemeenschapsgelden eindeloos en kostbaar wordt geprocedeerd”

  Wie bent u om de gemiddelde burger op te roepen zich in deze zaak te verdiepen? Teneinde een oordeel te vellen over iets waar zij geen controle over heeft.
  Ik irriteer me kapot dat gemeente en (DHA) “notabelen” eindeloos juridisch konkelen in zaken terwijl wij; de belastingbetaler dit, pro et contra, dienen te financieren.

  Bah!

  Ik roep op tot bezinning en leer.

  • Samenvatting: Ik heb absoluut geen zin om me in dit dossier te verdiepen. Democratie is mijn zaak niet, burgers hebben nergens controle over. Maar ik wil niet betalen. Als ik wel moet betalen, dan is dat niet het gevolg van mijn eigen gemakzucht, maar de schuld van Loes Vermeer en Dick Berts.

   • Jeetje…….

    Wat een slechte samenvatting. Suggestief, gekleurd en ongefundeerd.

    Ik blijf bij mijn reactie en roep op:
    Bezin en leer!

  • Ho, Ed , hier maak je een misslag. Lees even terug wat Loes Vermeer nu werkelijk gezegd heeft. Zij roept namelijk de burger niet op om alle stukken nog eens te lezen, maar de raad.

   • Goede opmerking frdrk. U heeft gelijk.

    Ik heb, deze zin, minder goed gelezen.

    Mijn mening blijft echter hetzelfde; twee partijen zorgen voor oplopende schuld voor de belastingbetaler.

    • Uw eerdere oproep tot bezinning en lering had u in deze zaak jaren eerder moeten doen ED. In de tijd dat een oplossing nog mogelijk bleek. Uw mening, dat twee partijen zorgen voor oplopende schuld voor de belastingbetaler klopt niet. De heer Scholte bestuurde en bestuurt deze stad niet. De verantwoordelijk bestuurders die deze zaak op schandalige wijze hebben behandeld zijn op geen enkele wijze door de raad terecht gewezen. Zij die daar een poging toe deden om bijvoorbeeld met Scholte in gesprek te gaan, werden direct in hun hok terug geknuppeld. En later uiteraard extra beloond met een extra bot. Deze bestuurders zijn volledig verantwoordelijk voor de oplopende schuld voor de belastingbetaler. Daarin zijn zij overigens specialist gezien de vele nutteloze gangen naar de rechter en advocaten in het laatste decennium. Dat heeft vele miljoenen gekost.
     Dat u, ED, nu twee mensen die reageren kapittelt die altijd inhoudelijk hun reacties plaatsten in deze onverkwikkelijke zaak is totaal niet op zijn plaats.

     • In de afgelopen jaren heb ik meerdere malen opgeroepen dat betrokken partijen rond de tafel dienen te gaan zitten in plaats van met modder te gooien en allerlei, belastinggeld slurpende, rechtszaken te beginnen. Uw eerste zin klopt niet.
      Dhr. Berts heb ik zelden een goed onderbouwd verhaal in deze casus zien schrijven. Wel predikt hij, structureel, “hel en verdoemenis”. Maar dat zal deels te verklaren zijn van uit zijn prepper gedachtegoed. Het is gek dat deze prachtige stad continu zo negatief wordt weggezet. Je zou, van een ex-journalist, een 360 graden blik mogen verwachten in zijn reacties. Het (jaar na jaar) wegzetten van de gemeente als notoire recidivist is, mijns inziens, te makkelijk. Ik geloof dat je serieuzer wordt genomen wanneer je ook eens positief bent; of bij de “tegenstander” een sterk punt benoemt.
      Mevr. Vermeer-Lagerveld is een ander verhaal. Ik moet zeggen dat zij inderdaad haar punten sterk onderbouwd. Echter, ook hier mis ik de 360 graden blik; de meta positie. Wellicht is deze er wel maar lees ik het onvoldoende terug; of deelt ze die slechts met, wat lijkt, een gesloten peergroep rondom RS.
      En dan die zogenaamde dossierkennis……. Ik denk dat de hele Helderse bevolking, min 25 mensen, er nog wat van snapt. Iets meer mensen zal het nog interesseren. Het Point of no return in deze casus is waarschijnlijk allang gepasseerd; in die zin was mijn oproep naïef. Ik blijf er bij dat twee partijen elkaar in stand houden; oplopende (juridische) kosten tot gevolg.
      Eens in de 4 jaar een hokje rood kleuren en dan maar toezien? Het dossier RS had heel anders kunnen lopen.
      Stem FVD!

    • Beste Ed, Schuiling en Kuipers zijn weg, alleen Kos zou nog aanspreekbaar moeten zijn voor de zaak Scholte. Wouters zet het nu volgens mij voort en schroomt er ook niet voor de ene na de andere rechtszaak te beginnen i.p.v. in gesprek te gaan en zaken op te lossen. Zal wel een karakter eigenschap van deze man zijn als hij ongelijk krijgt. Dus als burgers niet gehoord worden rest hun toch niets anders dan de rechtsgang te kiezen. En als we kijken naar de samenstelling van B&W en de raad van nu en de afgelopen jaren is het toch niet meer dan logisch! Dus hetgeen mevr. Lagerveld-Vermeer stelt om je te verdiepen, alvorens zinloos te roeptoeteren zou zeker bijdragen. De zaak met de Onkruidbestrijder is een prima voorbeeld, dit had jaren geleden al opgelost kunnen zijn.

     • @ Ed. Het IMF schrijft nu, dat er een reset nodig is omdat het economische systeem van de wereld op ploffen staat. Zelfs als de boel voor onze ogen instort, durft u het met uw 360 graden visie nog steeds niet te zien. Het is dan de gekte van prepper DB. Wel zo veilig.

     • Tot slot heer Berts… Ik vind u interessant.

      Mijn voorraden en onafhankelijkheid begint er steeds beter uit te zien. Want inderdaad; stel dat.

     • @Ed. Aardig dat u zoiets zegt. Niets is zeker in het leven, maar de kans dat we een mega crisis krijgen is griezelig groot. Het duurt alleen veel langer dan ik dacht. Achter de schermen vreet de bankiersmaffia onze goudvoorraden, pensioenen en spaargeld op. Daarmee weten ze het zinkende schip nog drijvende te houden. Maar voor hoe lang nog? Toen Argentinie failliet ging, zat er slechts twee uur tussen de situatie waar wij nu in zitten en alle banken en winkels dicht….Zo snel kan het ineens gaan. De hele wereldgeschiedenis door zijn er landen failliet gegaan. IMF krediet, even de US dollar als betaalmiddel gebruiken en je komt er wel weer bovenop. Nu dreigt de hele wereld tegelijk op de fles te gaan, dat is nog nooit gebeurd. Het minste dat we krijgen is hyperinflatie (mogelijk wordt die heel even voorafgegaan door een korte periode van deflatie). Mijn advies is niet om van het dak te springen en rare dingen te doen, maar inderdaad om gewoon wat voorraden aan te leggen van dingen die je toch nodig hebt. De euro is nu nog keihard. Wordt het een systeemcrisis dan dank je de hemel dat je wat voorzorgen hebt getroffen. Gebeurt er relatief weinig -alleen heel veel inflatie- dan ben je ook blij, want dan heb je veel geld bespaard. Met hartelijke groet DB.

  • Overigens roep ik ook op tot bezinning en leer, maar over iets anders. Natuurlijk waren er veel mensen die de hielen van burgemeester Schuiling likten. Diep buigen voor de macht betekent immers mee mogen eten uit de ruif. Maar vriend en vijand waren het er over eens, dat Schuiling niet functioneerde in deze kleine stad. En wat was daarvan het gevolg?? Schuiling werd gepromoveerd tot burgemeester van een van onze grootste steden; Groningen… Zou er met een systeem waarin dit soort dingen -en vele malen erger- aan de lopende band gebeuren, iets mis kunnen zijn? En zouden onafhankelijke mensen die daar kritiek op hebben, vervolgens gepakt kunnen worden door het kliekje dat elkaar altijd de bal toespeelt? Zou het laten veilen van iemands kunst, nog voordat er een einduitspraak van de rechter ligt, terwijl de kunstmarkt volledig is ingestort, een vorm van wraak kunnen zijn? Zou het per heftruck massaal bij een derderangs rotzooiveiling afstorten van de kunst van Rob Scholte de bedoeling kunnen hebben dat het niets opbrengt? Zodat de politiek kan roepen, we hebben geen groot kunstenaar maar een knutselaar het postkantoor uit geknuppeld?

 9. Er was jaren de gelegenheid om de rekeningen te betalen. In de Noorkop betalen mensen meestal hun rekeningen op tijd, en gaan niet jaren zeuren als een klein kind. Misschien is dat in Amsterdam anders, maar in de Noordkop wonen over het algemeen nuchtere mensen.

 10. Misschien hadden ze Rob Scholte nooit in Den Helder moeten toelaten.
  Hadden we deze ellende nooit gehad.

 11. Dan hadden ze hem nooit moeten halen.De meerderheid is een al een tijdje Scholte moe.

  En om over die kliek in en om het stadhuis nog maar te zwijgen.
  De gemiddelde inwoner van Den Helder is er klaar mee ,die denken van :laat maar zitten.
  In de politiek zijn ze al helemaal niet meer geintresseerd,wat zich straks vertaald in een wederom lage
  opkomst bij de verkiezingen.
  En dan blijft wederom alles bij het oude.

 12. Dat is het ,m juist Rob Scholte is met alle toeters en fanfare door de fanclub van Schuiling binnen gehaald.
  Als mede groot internationaal bekend en gewaardeerd kunstenaar.
  Op basis van gebruiksrecht voormalig postkantoor,wat dan weer op gerechtelijk bevel moest worden omgezet in huurcontract.
  Om een museum te starten,incl de wurg zin wederzijds opzeg termijn van 3 mnd.
  Wat al aan toont met wat voor kaliber mensen dit college bestaat.(lees fanclub Schuling)
  Deze interesseert het geen bal om met uitspraken te sjoemelen,en zodoende het waarheids gehalte
  te niet doen.
  Het gehele verloop van af met veel machtsvertoon de uitzetting van Rob Scholte incl gezin wat gedoogd was om in voormalig post kantoor te wonen,cq inschreven te staan.
  Dat geldt idem voor de mensen met wie Scholte samenwerkte,en de fanclub op de hoogte van was.
  Geen huurachterstand was,wel nuts ,dat staat hier los van.
  Div uitspraken liggen waarin de gemeente onrechtmatig handelen door de rechtbank is verweten.

  Dan alle andere nutteloze zaken die gediend hebben bij rechtbanken,met als gevolg veelal welke ik in deze zaak ook voorzie,miljoenen aan gemeenschaps geld gaan .
  Het trieste er van is dat geen van de leden fanclub op persoonlijke titel financieel zal worden aan gepakt.
  Kunnen daarom ook schaamteloze tokki achtige manier U en mij blijven vertellen, op wie je komende gemeente verkiezing U het beste kunt stemmen.

 13. Ik stem helemaal niet meer, nergens meer en nooit meer.Totaal nutteloze tijdverspilling.
  Moedeloos en murv, net als velen……………………….

Comments are closed.