Nieuwe lokale partij nu ook echt opgericht

20

Den Helder – De inkt van de oprichtingsakte is nauwelijks droog of de drie bestuursleden van de nieuwe politieke partij Helder Lokaal, Robert Klein, Astrid Bollebakker en Uwe Smit, laten van zich horen.

“Wij zijn geen partij die is opgericht uit rancune en boosheid, maar wij vinden oprecht dat de gemeente nog mooier kan. Het gaat goed, maar het kan nog beter. Wij zullen alles doen vanuit ons hart voor de stad en dichtbij de inwoners staan zodat wij echt aanspreekbaar zijn. Als wij in de toekomst een wethouder leveren, moet ook die aanspreekbaar zijn. Al onze volksvertegenwoordigers moeten aanspreekbaar zijn en opkomen voor de belangen van Den Helder”, benadrukt Klein.

Nu de oprichting van Helder Lokaal een feit is, wil het oprichtingsbestuur zich eerst storten op het uitschrijven van een algemene ledenvergadering, waarin onder meer het huishoudelijk reglement en een bestuursverkiezing wordt geagendeerd. De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is het doel van de partij en tot die dag zal Helder Lokaal bestuurlijk geduld moeten opbrengen.

“Wij hadden graag een kick-off georganiseerd. maar toen corona kwam, konden we niks meer. Daardoor zijn we ook pas veel later naar de notaris gegaan. Hoe we het nu gaan aanpakken, is best lastig. Wij willen graag persoonlijk contact, maar hoe dat te doen in tijden van corona is een vraagteken. We willen iets ludieks verzinnen en zijn hierover aan het sparren”, aldus Klein.

Helders Geluid
Helder Lokaal belooft op een andere manier om te gaan in het contact met de burger en heeft daarvoor gekozen voor het platform Helders Geluid. “Wij willen een partij zijn die voor iedereen benaderbaar is. Lastig in deze maatschappij, maar hiervoor gaan wij het platform Helders Geluid uitrollen. Op dit platform kunnen inwoners en leden vraagstukken die de partij heeft verder uiteen zetten. Natuurlijk kent de partij hoofdlijnen, je moet wel een bepaald partij-DNA hebben, maar hoe het eronder hangt, daarover kunnen inwoners en leden meebeslissen. Wij willen het heel democratisch houden. Voor Helderse begrippen is dit nieuw en iets van deze tijd. Mensen zijn de hele dag door met social media bezig. Op het platform kan je elke dag je stem uitbrengen in plaats van één keer in de vier jaar. Wij denken dat Helders Geluid kan uitgroeien tot iets heel moois.”

Het eigen partij-DNA, zoals Klein het zelf omschrijft, is binnen het bestuur uiteraard uitvoerig besproken. Drie belangrijke standpunten van de partij handelen over het toekomstig stadhuis op Willemsoord, de democratie en het wijk- en dorpsgericht werken. “Wij zijn een tegenstander van een nieuw stadhuis op Willemsoord. De huidige oplossing is de juiste en de goedkoopste. Wij zullen het besluit moeten accepteren, maar mocht het fout gaan kunnen wij aangeven tegen het stadhuis op Willemsoord te zijn geweest.”

De buurt bestuurt
Betrokkenheid van burgers bij Helder Lokaal en daarnaast bij de gemeente Den Helder. “Democratie draait om betrokkenheid van de inwoners. Wij zijn voorstanders van referenda en een gekozen burgemeester. De buurt bestuurt. Uiteindelijk zijn we allemaal aandeelhouder van de gemeente Den Helder. We moeten allemaal onze stem laten horen en het moet niet zo zijn dat een paar mensen beslissen over de toekomst van de stad.”

Een ander belangrijk thema voor Helder Lokaal is aandacht voor wijk- en dorpsgericht werken. “Daar willen wij als partij veel meer op inspelen, geen thema is ons te klein. Wij zitten er als volksvertegenwoordigers vooral om het college van B&W te controleren, maar wel onder de voorwaarde dat een burger naar een raadslid of een politieke partij moet kunnen stappen wanneer de gemeente niet luistert. Inwoners moeten gehoord worden.”

Afrekening
De lokale politiek in Den Helder telt momenteel twaalf partijen en toch is het drietal van mening dat hun Helder Lokaal daar prima aan toegevoegd kan worden. “Op 16 maart 2022 bepaalt de democratie hoe de gemeenteraad eruit komt te zien. Misschien kiest de bevolking wel voor zes partijen. Iedereen mag een politieke partij oprichten in dit land en het platform Helders Geluid is iets waarmee we ons onderscheiden van andere partijen.”

Klein heeft eerdere ervaringen opgedaan binnen de lokale Helderse politiek. “Dit geldt dan ook alleen voor mezelf. Ik heb gezien wat binnen lokale partijen fout kan gaan en heb daar lering uit getrokken. Ik weet dat de kiezer het niet accepteert als je als partij wel beloftes doet, maar ze vervolgens niet nakomt. Daarop word je bij een volgende verkiezing afgerekend”, aldus Klein, waarbij hij verwijst naar de nog vrij recente geschiedenis van de Stadspartij en Trots op Den Helder. “De grootste lokale partij wordt daar vervolgens op afgerekend.”

Geen concessies kroonjuwelen
Om die reden gaat Helder Lokaal niet tornen aan de eigen standpunten. “Wanneer we meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en gevraagd worden voor bestuursdeelname, doen wij geen concessies aan onze kroonjuwelen. Dan gaan we liever voor een rol in de oppositie dan meebesturen. We worden door inwoners gekozen op bepaalde punten en dan gaan we vervolgens niet bakkeleien over hete hangijzers.”

Als voorbeeld noemt Klein de locatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord. “Daar moet je geen verkiezingsitem van willen maken. Een groot deel van de zwijgende meerderheid geeft aan niks te zien in een nieuw stadhuis. Als de huidige coalitie vervolgens meldt van die discussie af te willen, wordt niet naar de inwoner geluisterd. Nu wordt een oud gebouw voor veel geld gerenoveerd op een locatie die daar niet geschikt voor is. Ik houd meer van Hollandse degelijkheid en net als de Helders bevolking zit ik het liefst voor een dubbeltje op de eerste rang. De huidige situatie, de combinatie Kooypunt/Kerkgracht, dient prima. Bovendien gaan steeds meer mensen thuiswerken. En ja, ik snap ook wel dat ambtenaren een locatie als Willemsoord wel zien zitten, maar het kan niet altijd.”

“Eerlijke politiek en geen achterkamertjes”, daar gaan Klein en de mede-oprichters van Helder Lokaal voor.

20 REACTIES

 1. Het lijkt er sterk op dat men door gaat met het oprichten van nieuwe partijen in Den Helder tot dat elke raadszetel een eigen partij vertegenwoordigd.

 2. Als het goed gaat , waarom richt je dan een politieke partij op . Is het dan niet beter , om je aan te melden met al je kennis en ideeen bij een goede oppositie partij ? Nu zien de kiezers straks , door de bomen het bos niet meer . Ik kan het mis hebben , maar als oud voorzitter van de stadspartij . hebt u ook de rampkoers die de partij aanhield , niet kunnen sturen. Waarom , denkt u , dat u als nieuwe partij , de zaak wel even op te knappen. Uw uitspraak , van het gaat goed, maar het kan beter , roept al vraagtekens op . Het gaat , gezien de blunders die er gemaakt worden , helemaal niet goed. Daarom richt u waarschijnlijk een nieuwe partij op , om te proberen het beter te doen . Alle andere in het verleden nieuw opgerichte partijen , hebben dat ook geprobeerd . Maar hebben ondanks hun grootspraak jammerlijk genoeg volledig gefaald. U noemt zelf al een paar bij naam . Eèn van die partijen , die u aanhaalt , loopt nu zelfs naast zijn schoenen , van, kijk ons het nu eens goed doen. Terwijl hij alle aan de kiezer gedane toezeggingen , overboord heeft gegooid, en zich in de schoot van de coalitie van grote partijen heeft gevlijd, zoals u het noemt ”ïngepakt”.

 3. Volgende raadsperiode 8 wethouders dan maar?? Ze smijten toch alles over de balk hier kan dat er ook nog wel bij

 4. Wij zullen het besluit moeten accepteren, maar mocht het fout gaan kunnen wij aangeven tegen het stadhuis op Willemsoord te zijn geweest.”

  Meer van het zelfde dus. Met nog minder daadkracht vanzelf.

  Ik sla deze even over. Evengoed heel veel succes.

 5. “Een groot deel van de zwijgende meerderheid is tegen het stadhuis.” Als die meerderheid zwijgt, hoe weet je dat dan? Misschien zwijgen ze wel omdat ze voor zijn of het ze niet kan schelen. Alleen de tegenstanders toeteren hier en overal. Hoe komt het toch dat tegenstanders altijd roepen dat ze voor de meerderheid spreken zonder dat daar ooit bewijs voor is getoond?

  • Er zijn zelfs politieke partijen , die falikant in hun verkiezing programma tegen het nieuwe stadhuis op Willemsoord zijn. Maar die toch op de schoot van de voorstanderszijn gekropen en daarmee hun kiezers een mes in de rug staken.

 6. Maar dat is nog steeds geen antwoord op mijn vraag: hoe weten de tegenstanders dat de zwijgende meerderheid tegen is, als de meerderheid zwijgt?

  • Die meerderheid , heeft niet gezwegen. zij hebben hun stem uitgebracht , op partijen , die in hun verkiezingsprogramma TEGEN het stadhuis waren , De partij van Assorgia , List en v Dongen bijvoorbeeld. Maar hun kiezers in de ijzige kou van zelfbelang zette , en bij de voorstander op schoot kropen. Deze personen , huilen nu mee met de wolven in het bos.

 7. Wederom goede bedoelingen. Ik heb in mijn 12 jaren lidmaatschap van de Helderse Raad geleerd dat er meer nodig is dan goede bedoelingen. Of dan luisteren naar de Helderse bevolking. In NL is de democratie om zeep geholpen en vervangen door een lobbycratie. Die lobbycratie is in DH actief. Zelfs wethouders zijn deelnemers aan dese lobbycratie. Er is een fundamentele omverwerping van deze lobbycratie nofig. En dat is alleen mogelijk vanuit de basis, ofwel de kiezer, de gewone man, de belastingbetaler. Begin eens met de strijd tegen de misdaad tegen de blsnke bevolking, de misdaad van de klimaatfrsude.

 8. Of de kiezer hierop zit te wachten betwijfel ik, maar een ieder staat het in dit land vrij om een nieuwe partij te beginnen. Ik adviseer ze wel om in de statuten op te nemen, dat zij kandidaten indien gekozen, te verplichten voor de partij in de raad te blijven.
  De raad verplicht verlaten als ze zich niet langer herkennen in de partij. Dus niet een eigen fractie beginnen of te gaan partij hoppen. De raadszetel gaat op deze manier niet verloren.
  Dit om te voorkomen dat er opportunisten zoals Wouters, van Esdonk en Duinker etc, de respectievelijke partijen alleen maar gebruiken om in de raad te komen en vervolgens gaan shoppen bij andere partijen!
  Deze lieden schamen zich er niet voor om zonder mandaat van de kiezer te blijven zitten.

  • Kan wettelijk niet. Je wordt als persoon gekozen. Krol, Otten enz maken gebruik hiervan. Is niets tegen te doen.

   • Dat mag dan wettelijk zo zijn, ik zou zeggen kandidaat raadsleden kunnen alleen voor uw partij in de raad, echter alleen nadat zij een loyaliteitverklaring ondertekenen.
    Op het gevaar af natuurlijk dat weinig kandidaten zich zullen melden!

    Martien Rietveld

   • “Je wordt als persoon gekozen.”

    Klopt, maar ook op basis van het/een partijprogramma. Ga je uit de partij dan ook de zetel inleveren. Ik ben de zetelroof van Abbenes versus de SP nog niet vergeten.

 9. Hoe meer partijen hoe groter de versplintering hoe minder de kans op eenheid.
  Den Helder zou meer gebaad zijn bij een twee partijen stelsel.
  Is het voor de kiezer veel duidelijker op wie ze kunnen stemmen.
  Wie o wie leest bij het stemmen al die mooie verhalen van al die clubjes aandachtig door ?
  En vergelijkt ze met elkaar ? nou ik verzeker jullie dat 90 % van de inwoners dat niet gaat doen.
  Dus :lage opkomst en minimale interesse.
  De gedachte : maakt toch niks uit wat ik stem,er verandert toch niks en ze luisteren toch niet naar de burgers,ze pesten ons alleen maar met alle regeltjes en smijten ons geld over de balk.

  • Dat laatste is niet alleen een gedachte maar een welbewezen feit in deze bananengemeente….

 10. Ik beperk mij tegenwoordig tot FVD, dat is landelijk en regionaal nog de enige partij die in staat is om ons land weer boven water te krijgen. De burger (kiezer) is niet langer gediend bij de versplintering.

Comments are closed.