Nieuwe ronde grondwateronderzoek Den Helder

2

Aangeleverde foto: hoosbui Keizerstraat.
Den Helder – Zoals inmiddels al bijna twintig jaar houdt D66 Den Helder ook in 2020, gedurende de maanden november en december, een vragenronde in Den Helder om een overzicht te krijgen in de grond- en hemelwatersituatie in de stad. “Hiermee beogen wij in onze controlerende taak voor het gemeentelijk beleid te kunnen zien hoe effectief de genomen maatregelen tegen wateroverlast zijn, die al zijn genomen door het college”, zo meldt initiatiefnemer Frans Klut.


Zoals gebleken tijdens de afgelopen stortregens eerder dit jaar, zijn er nog wel aardig wat punten in de stad die aandacht vragen. “Door informatie vanuit de bewoners en de ambtelijke kennis op dit gebied moet het toch mogelijk zijn ook in geval van extreme regenval gebruik te maken van structurele oplossingen die schade, zoals veroorzaakt door instromend water, mogelijk te maken”, stelt Klut. “Door de klimaatverandering zullen wij in de toekomst te maken krijgen met perioden van extreme droogte, maar ook van extreme neerslag. Dit betekent dat we moeten gaan omdenken bij onze aanpak van de openbare waterhuishouding.”

“Als extra oproep ditmaal vragen wij om, daar waar huizen die nog beschikken over stalen gasleidingen in en onder eigen pand, deze goed te controleren op dichtheid. Vooral waar gasleidingen onder de vloer in de kruipruimte liggen, kan door roestvorming lekkage ontstaan met gevaar voor explosie, zoals indertijd in de Jan van der Heidestraat in Den Haag. Mochten mensen dit zelf niet kunnen, dan adviseren wij dat assistentie wordt gezocht bij een erkend gasfitter of installatiebedrijf. Dit is ook extra belangrijk als de gasinfrastructuur in de toekomst wordt gebruikt voor distributie van waterstof voor koken en stoken.”

Het melden van wateroverlast kan door een e-mail te sturen waarin de volgende gegevens worden meegestuurd: Naam, adres, postcode, aard van de overlast. Meldingen kunnen worden gedaan per e-mail aan fc.klut@quicknet.nl of per telefoon 0655104514. In de eerste week van januari 2021 wordt dan weer de rapportage gepubliceerd en aangeboden aan het college van B&W.

2 REACTIES

 1. We lezen hier dat Klut zich opwerpt als klimaat deskundige. Onbegrijpelijk. Hij praat hen na die weer anderen napraten over het klimaat. De voorspellingen die hij uit zijn niet op metingen gestoelde verhalen, voort komend uit modellen die, zo is gemeten, ongeschikt zijn.
  De aan deze onwaarheid geplakte energietransitie heeft ertoe geleid dat ook d66 deelnemer is aan de misdadige verarming van ons allen en een Destructie van onze leefomgeving. Een politieke partij zou toch niet het bedrog van de kiezer als reden van bestaan moeten hebben.
  Er zijn mensen die de zon in de gaten houden. De zon is al enkele jaren minder actief. En dat zou, evenals in de 17de eeuw is gebeurd, wel eens kunnen leiden tot een zogenaamde kleine ijstijd.
  Tenslotte heb ik niet kunnen ontdekken welke goede gevolgen de grondwater monitor van Klut heeft.
  Ik ben fel bestrijder van partijen die in de regering zitten. Deze partijen richten bijzonder veel schade aan.

 2. Door informatie vanuit de bewoners en de ambtelijke kennis op dit gebied moet het toch mogelijk zijn ook in geval van extreme regenval gebruik te maken van structurele oplossingen die schade, zoals veroorzaakt door instromend water, mogelijk te maken”, stelt Klut.

  Vooral dat mogelijk te maken……rare zin. vervangen door ” tegen te gaan”

  en hoelang gaat trouwens dat gescheiden afvoeren van riool en hemelwater(naar oppervlaktewater) nog duren, of is dat alleen maar bij nieuwbouw projecten???? en worden de bestaande buurten weer op de lange baan geschoven.

Comments are closed.