Extra geld voor culturele instellingen

0

Den Helder – Gemeenten en provincie trekken de portemonnee voor steun aan flink wat culturele instellingen in Noord-Holland. In Den Helder krijgen vijf organisaties extra geld. Het gaat in totaal om ruim 390.000 euro.

Triade krijgt in totaal 22.305 euro. De Kampanje ontvangt 196.436 euro en het Reddingmuseum 111.984 euro. Ook voor De Nollen en Stichting Museumhaven is er een bedrag beschikbaar, te weten respectievelijk 27.362 en 32.300 euro. De gemeente Den Helder betaalt 35 procent van de toegekende bedragen, de provincie Noord-Holland de resterende 65 procent.

De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen de culturele instellingen in Noord-Holland in totaal met ruim 11 miljoen euro. Het geld wordt verdeeld onder 35 musea, 17 (pop) podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen. Een restantbedrag van 3,5 miljoen blijft beschikbaar voor 2021.

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen
ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen
gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen.