Flinke stijging aantal WW-uitkeringen

0

Den Helder – Het aantal inwoners van Den Helder met een WW-uitkering is afgelopen maand fors gestegen, zo blijkt uit de maandelijkse cijfers van het UWV. Hun aantal groeide met 63 naar 777, een stijging van 8,8 procent. Het landelijk gemiddelde lag in oktober op 0,0 procent (geen daling, geen stijging) en in Noord-Holland Noord met was de gemiddelde stijging 4,9 procent.

Een belangrijke oorzaak van de regionale stijging is het einde van het zomerseizoen, zo meldt het UWV. “Hoewel de horeca door coronamaatregelen niet volledig heeft kunnen draaien, heeft toch een aanzienlijk aantal horecabedrijven de activiteiten (deels) voort kunnen zetten. Nu het zomerseizoen ten einde is, neemt de werkgelegenheid af. Dat effect wordt dit jaar versterkt door de gedeeltelijke lockdown. De horeca is vanaf medio oktober voor een groot deel gesloten. Hierdoor zijn vooral oproepkrachten en mensen met een tijdelijk contract hun baan kwijtgeraakt.”

In de regio was het beeld niet veel anders dan in Den Helder. Schagen kende in oktober een stijging van 4,3 procent, op Texel was dit 8,5 procent en in Hollands Kroon 5,4 procent.