Geen behoefte aan meer plaatsen op minicampings

3

Den Helder – De gemeenteraad vroeg het college eerder dit jaar verruiming van het aantal plaatsen bij boerencampings mogelijk te maken. De door de raad aangenomen motie is uitgevoerd, maar uit nader onderzoek blijkt dat geen van de campinghouders gebruik wenst te maken van de mogelijkheden tot verruiming.

De gemeente heeft een brief gestuurd naar alle minicampinghouders. Daarin zijn de ondernemers geïnformeerd over de mogelijkheid tot aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor tien extra plekken. In deze brief stonden ook de voorwaarden waaraan de aanvraag van de ondernemer moest voldoen. Daarnaast is met alle ondernemers (telefonisch) contact geweest om na te vragen of zij gebruik wilden maken van de geboden mogelijkheid.

De algemene conclusie was dat het merendeel van de ondernemers hier geen gebruik van wilde maken. De voornaamste reden die zij gaven was dat het uitbreiden met tien plekken binnen de huidige minicamping een investering zou zijn die onvoldoende oplevert. Ook al omdat de verruiming tijdelijk en dus niet definitief zou zijn. Het college heeft geen wensen binnen gekregen van andere recreatieve ondernemingen dat er vanwege de Coronacrisis vergunningsbeperkingen zijn die eventueel versoepeld zouden kunnen worden.

3 REACTIES

  1. Weer een bedrijfstak om zeep geholpen door de regelneven, Waar blijft de Gemeenteraad nu met hun moties? Gewoon door het ambtelijk apparaat terzijde geschoven.

Comments are closed.